test123 Varstvo osebnih podatkov - INOVUP

Varstvo osebnih podatkov

Seznanjen/a sem, da bodo pristojni za urejanje tega področja znotraj projekta »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu« zagotovili varstvo mojih osebnih podatkov v skladu z:

  • Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016,
  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in morebitno drugo nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter
  • Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

Upravljavec vaših osebnih podatkov so Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

S klikom na potrditveno polje »Strinjam se s splošno izjavo o varstvu osebnih podatkov« soglašate, da se Vaši osebni podatki obdelujejo v naslednje namene:

  • Priimek, ime in e-naslov bodo obdelovani za namen izvedbe dogodka (morebitno dodatno obveščanje in pošiljanje opomnika, naknadno pošiljanje gradiv in anket) ter preverjanja prisotnosti na dogodku z namenom kreiranja seznama posameznikov, ki se dogodka neopravičeno niso udeležili (s posledico morebitnega omejevanja prihodnje udeležbe na aktivnostih v organizaciji projekta »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu«).
  • Priimek, ime, članica, institucija, stopnja študija in status bodo po udeležbi na dogodku posredovani Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v skladu s pogodbo za izvajanje projekta »Inovativne oblike učenja in poučevanja«.
  • Na dogodku bo potekalo fotografiranje/snemanje. Foto in video gradivo bo objavljeno na spletni strani INOVUP projekta oziroma v elektronskih novicah o projektu ter na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

Seznanjen/a sem, da je iz tega razloga privolitev k obdelavi osebnih podatkov pogoj za udeležbo v aktivnosti. Seznanjen/a sem, da zgoraj navedene osebne podatke Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto, prenehajo obdelovati z dnem 30. 9. 2022. Po preteku tega roka mora upravičenec v skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pišete na info@inovup.si.

S klikom na gumb »Oddaj prijavo« potrjujem seznanitev z vsem zgoraj navedenim in oddajam svojo prijavo na dogodek.