Značilnosti in posebne potrebe študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju - Uvodno usposabljanje

Izvajajo doc. dr. Milena Košak Babuder
izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
asist. dr. Jerneja Bovšak Brce
asist. dr. Ingrid Žolgar
Datum sreda, 19. december 2018, 16:00-22:00
Prijava do
19. december 2018 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana)
Trajanje 8 pedagoških ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Značilnosti in posebne potrebe študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju -  Uvodno usposabljanje

Izidi usposabljanja

  • Uceleženci poznajo osnovne pojme, zakonodajo in Pravilnik UL o študentih s posebnimi potrebami,
  • poznajo značilnosti in posebne potrebe študentov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  • poznajo značilnosti in potrebe skupine gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih študentov,
  • poznajo značilnosti in potrebe skupine gluhih in naglušnih študentov,
  • poznajo značilnosti in potrebe skupine študentov z govorno-jezikovnimi motnjami ter
  • poznajo značilnosti in potrebe skupine študentov s slepoto in slabovidnostjo.

Načini dela

Usposabljanje je kombinacija predavanja in diskusije v skupinah.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 17. december 2018 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 25. Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko zaposleni z vseh visokošolskih zavodov po Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.