Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti

Izvaja doc. dr. Katja Jeznik
Datum torek, 12. marec 2019, 11:20
Prijava do
12. marec 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta (didaktična predavalnica, Aškerčeva 2, Ljubljana)
Trajanje 4 andragoške ure
Št. udeležencev 30
Dodaj v koledar
Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci v uvodnem predavanju z diskusijo spoznajo osnovna teoretska izhodišča razumevanja inkluzivnosti in pravičnosti slovenskega šolskega sistema,
  • pri delu v skupinah diskutirajo o vlogi in odgovornosti pedagoškega delavca za soustvarjanje inkluzivno naravnane učne skupnosti,
  • krepijo splošne kompetence (s poudarkom na analitičnem razmišljanju in ustvarjalnosti) in
  • razvijajo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje s poudarkom na usposobljenosti za uporabo novih didaktičnih metod in za spodbujanje inovativnega dela s študenti in študentkami.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja in pogovora. Delo bo potekalo individualno in skupinsko oz. v parih. Vključeni bodo tudi novi učni pristopi (uporaba večperspektivnosti, kritično mišljenje, delo s kontroverznimi temami).

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 10. 3. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 30. Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko zaposleni z vseh visokošolskih zavodov po Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova.