Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti

Izvaja doc. dr. Katja Jeznik
Datum torek, 12. marec 2019, 11:20
Prijava do
12. marec 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta (didaktična predavalnica, Aškerčeva 2, Ljubljana)
Trajanje 4 andragoške ure
Št. udeležencev 30
Dodaj v koledar
Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci v uvodnem predavanju z diskusijo spoznajo osnovna teoretska izhodišča razumevanja inkluzivnosti in pravičnosti slovenskega šolskega sistema,
  • pri delu v skupinah diskutirajo o vlogi in odgovornosti pedagoškega delavca za soustvarjanje inkluzivno naravnane učne skupnosti,
  • krepijo splošne kompetence (s poudarkom na analitičnem razmišljanju in ustvarjalnosti) in
  • razvijajo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje s poudarkom na usposobljenosti za uporabo novih didaktičnih metod in za spodbujanje inovativnega dela s študenti in študentkami.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja in pogovora. Delo bo potekalo individualno in skupinsko oz. v parih. Vključeni bodo tudi novi učni pristopi (uporaba večperspektivnosti, kritično mišljenje, delo s kontroverznimi temami).

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 10. 3. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 30. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.