Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih

Izvajalka red. prof. dr. Alenka Lipovec
Datum četrtek, 19. marec 2020, 11:00
Prijava do
10. marec 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UM
Lokacija Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (dvorana Borisa Podrecce)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo kritično presoditi pristope poučevanja, ki vključujejo problemsko učenje,
  • modelirajo učni proces v visokošolskem izobraževanju po načelu »The Maastricht seven jump process«,
  • so zmožni v tipologiji problemov po Jonassen in Hung izbrati ustrezen tip problema in nato konstruirati problem s svojega področja.

Načini dela

Usposabljanje združuje metodo razlage, prikaza primerov in diskusije ter različne oblike dela (frontalna, individualna in skupinska).

Opombe

Usposabljanje je prestavljeno za nedoločen čas.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.