Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanju

Izvajalka doc. dr. Polona Kelava
Datum četrtek, 5. november 2020, 14:00
Prijava do
2. november 2020 Prijava je mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 20
Dodaj v koledar
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanju
*Na seznamu so tudi drugi univerzitetni in samostojni visokošolski zavodi...

Polja, označena z *, so obvezna.

Kratka vsebina

Zaradi spremenjenih pogojev dela v zadnjem desetletju ali dveh se posledično spreminjata tudi andragoška praksa in teorija. Zahteve po znanju, usposobljenosti in prilagodljivosti ter spremenjeni pogoji zaposlovanja vplivajo na to, kako odrasli pridobivajo znanje ter kako ga sproti nadgrajujejo. Te spremembe lahko opišemo in pojasnimo z novimi paradigmami v izobraževanju odraslih, nanje pa niso imuna niti druga področja izobraževanja, pod temi vplivi se namreč spreminjajo temelji izobraževanja po celotni vertikali. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko nova andragoška dognanja učinkovito uporabijo tudi pri svojem delu, ter kako razumevanje teh mehanizmov vpliva na zaposljivost in zaposlenost njihovih diplomantov.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci spoznajo, kako se je področje izobraževanja v zadnjih dveh desetletjih transformiralo in pod vplivom česa,
  • razumejo, kako spremembe v strukturi, stalnosti in virih znanja vplivajo ne le na izobraževanje odraslih, ampak na izobraževanje po celotni vertikali,
  • spoznajo razliko med zaposlenostjo in zaposljivostjo,
  • diskutirajo o tem, katere novejše zakonitosti izobraževanja odraslih je možno prenesti v visokošolski prostor.

Načini dela

Kombinacija predavanja in diskusije.

Opombe

V primeru zapolnitve prostih mest za usposabljanje, prosim svoj interes posredujte ge. Evelini Turk (). Z izvajalcem se bomo poskusili dogovoriti za kak dodatni termin usposabljanja.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 2. november 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.