Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izvajalec izr. prof. dr. Robert Repnik
Datum torek, 2. junij 2020, 09:00
Prijava do
2. junij 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 20
Dodaj v koledar
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja spoznajo pomen vključevanja strokovnjakov iz negospodarstva v pedagoški študijski proces za razvoj kompetenc študentov,
  • se seznanijo s primeri dobrih praks sodelovanja z različnimi institucijami s področja negospodarstva,
  • se opolnomočijo za prepoznavo priložnosti vključevanja strokovnjakov iz negospodarstva ter izzivov, ki jih tovrstno sodelovanje prinaša.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo na daljavo s pomočjo orodja MS Teams, zato vas prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 2. junij 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.