Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izvajalec izr. prof. dr. Robert Repnik
Datum sreda, 8. maj 2019, 10:00
Prijava do
8. maj 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Lokacija Fakulteta za kemijo In kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani (prostor 1070/1C, Večna pot 113, 1000 Ljubljana)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja (izvajalci študijskega procesa) se opolnomočijo za ustrezno vpeljavo in izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih diplomantov,
  • prepoznajo težave, do katerih lahko pride pri vključevanju strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva,
  • predlagajo, oblikujejo in analizirajo možne pristope k reševanju in odpravljanju zaznanih težav,
  • obravnavajo in ovrednotijo prednosti in slabosti vključevanja strokovnjakov v izvedbo pedagoškega procesa s stališča institucij in vključenih oseb (mentorji, študentje).

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 5. 5. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 30. Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko zaposleni z vseh visokošolskih zavodov po Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.