Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izvaja izr. prof. dr. Robert Repnik
Datum sreda, 3. april 2019, 10:00
Prijava do
3. april 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Lokacija Fakulteta za naravoslovje in matematiko (prostor 0/51.2, Koroška cesta 160, Maribor)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja (izvajalci študijskega procesa) se opolnomočijo za ustrezno vpeljavo in izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih diplomantov,
  • prepoznajo težave, do katerih lahko pride pri vključevanju strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva,
  • predlagajo, oblikujejo in analizirajo možne pristope k reševanju in odpravljanju zaznanih težav,
  • obravnavajo in ovrednotijo prednosti in slabosti vključevanja strokovnjakov v izvedbo pedagoškega procesa s stališča institucij in vključenih oseb (mentorji, študentje).

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 28. 3. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.