Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja

Izvajalka doc. dr. Janja Tekavc
Datum petek, 27. marec 2020, 10:00
Prijava do
10. marec 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UM
Lokacija Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (Severni stolp)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci poznajo in razumejo pomen aktivnega življenjskega sloga za doseganje psihofizičnega zdravja posameznika,
  • razumejo pomen in aktivnega odmora med učnim procesom in njegov doprinos h kvaliteti dela,
  • znajo oblikovati učno in delovno okolje, ki omogoča gibanje in zmanjša dolgotrajno sedenje ter negativne učinke le-tega,
  • predstavljajo uspešen model za vključevanje gibanja v svoj vsakdan.

Načini dela

Usposabljanje združuje metodo razlage, demonstracije, pogovora in diskusije ter različne oblike dela (frontalna, individualna in skupinska).

Opombe

Usposabljanje je prestavljeno za nedoločen čas.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.