Uspešno uvajanje inovacij pri poučevanju in učenju

Izvajalca prof. dr. Ian Solomonides
prof. dr. Andreja Istanič Starčič
Datum ponedeljek, 25. maj 2020, 10:00
Prijava do
25. maj 2020 Prijava še ni mogoča
Organizator Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
Lokacija Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor (dvorana Borisa Podrecce)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Uspešno uvajanje inovacij pri poučevanju in učenju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo upoštevati osebne in kontekstualizirane dejavnike za uvajanje in ohranjanje inovacije,
  • znajo opredeliti in samoreflektirati lastno vlogo pri uspešnem uvajanju inovacij in podpirati pristop s pripravo ustreznega učnega gradiva,
  • znajo oblikovati okolje za uvajanje inovacije (sodelovalno oblikovanje učnih načrtov in gradiva z vključevanjem študentov).

Načini dela

Interaktivno predavanje, simulacija in diskusija.

Opombe

Usposabljanje poteka v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 25. maj 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.