Sodobni pogledi na razvoj uma in inteligenosti: prispevek k spodbujanju prožnega učenja na visokošolski ravni

Contemporary perspectives of the mind and intelligence development: contribution to enhancing flexible learning in higher education

Izvaja prof. Andreas Dimitriou
Datum ponedeljek, 1. april 2019, 12:00
Prijava do
1. april 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Filozofska fakulteta (predavalnica 0.1, Koroška cesta 160, 2000 Maribor)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Sodobni pogledi na razvoj uma in inteligenosti: prispevek k spodbujanju prožnega učenja na visokošolski ravni

Izidi usposabljanja

  • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci razumeli doprinos psihometričnih in razvojnih teorij inteligenosti k razumevanju razvoja sposobnosti;
  • razumeli bodo koncept g faktorja inteligentnosti ter njegovega pomena pri uspešnem študiju;
  • razumeli bodo sodoben model intelektualnega razvoja ter bodo sposobni na osnovi tega modela ustrezno zasnovati svoje pedagoško delo na način, ki podpre kakovostno učenje študentov.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 26. marec 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.