Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju

Izvajalci doc. dr. Jerneja Pavlin
viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
izr. prof. dr. Dušan Krnel
Datum sreda, 18. september 2019, 09:00
Prijava do
18. september 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana (prostor bo objavljen naknadno)
Trajanje 8 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci razumejo pomen učenja z raziskovanjem v študijskem procesu in postopke pri raziskovalnemu procesu,
  • znajo oblikovati primerna vprašanja za spodbujanje, radovednosti in miselnega razvoja študentov,
  • poznajo različne načine za spremljanje in spodbujanje dosežkov in napredka študentov,
  • znajo načrtovati vrednotenje in ovrednotiti lastno delo,
  • samostojno načrtujejo in evalvirajo poučevanje z raziskovanjem na poljubnem primeru.

Načini dela

Usposabljanje poteka po principih raziskovalnega učenja.

Opombe

Usposabljanje poteka v dveh delih 18. in 19. septembra 2019 2x po 4 ure.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 18. september 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.