Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

Izvajalka doc. dr. Marta Licardo
Datum sreda, 20. januar 2021, 13:00
Prijava do
15. januar 2021 Prijava še ni mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UM
Lokacija Hibridna izvedba (glejte opombe)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

Kratka vsebina

Namen usposabljanja je primerjati različne dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi ter evalvirati delo svetovalnice, ki je aktivna na UM PEF že nekaj let. V usposabljanju bodo pojasnjeni nekateri pomembni vidiki izvajanja prilagoditev za študente s posebnimi potrebami pri sami izvedbi študijskega procesa ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja, glede na posamezne skupine študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci analizirajo prakse visokošolskih institucij pri delu s študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi,
  • predlagajo in implementirajo možne prilagoditve študijskega procesa in ocenjevanja znanja za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi pri svojem visokošolskem delu.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, diskusije in dela s pomočjo primerov. Delo bo potekalo individualno in skupinsko oz. v parih.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v hibridnem načinu, nekaj poslušalcev bo izvedbo lahko poslušalo v živo na UM PEF, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (predavalnica bo določena in sporočena naknadno), skladno z navodili NIJZ, za ostale prijavljene bo zagotovljena povezava za sodelovanje na usposabljanju na daljavo s pomočjo orodja MS Teams. Prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams. Tisti, ki bi se želeli udeležiti predavanja v živo, pa to sporočite v odgovoru na sporočilo ob potrditvi prijave.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 15. januar 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.