Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavo

Izvajalec izr. prof. dr. Stanko Pelc
Datum petek, 29. maj 2020, 10:00-14:00
Prijava do
27. maj 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 5 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavo

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo zastaviti ustrezna vprašanja za sprotno preverjanje znanja v Interaktivni vsebini,
  • ustvariti ustrezna vprašanja za kvize v Moodle-u,
  • pripraviti in izvesti kviz v Moodle-u na daljavo v varnem okolju z uporabo SEB brskalnika.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki ga organizira UP Pedagoška fakulteta.

Udeležba na štirih srečanjih in oddaja dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu je pogoj za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju. Udeleženci se za izpolnitev teh pogojev lahko udeležijo štirih usposabljanj v okviru organiziranega cikla oziroma najmanj dveh v okviru cikla ter dodatno še dveh, organiziranih v okviru projekta INOVUP. Informacije o usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si.

V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih v okviru ciklov usposabljanj organizira Univerza na Primorskem.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 27. maj 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.