Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja v visokošolskem izobraževanju

Changing the human mind: a developmentally appropriate program of enhancing thinking and reasoning in higher education

Izvaja prof. Andreas Dimitriou
Datum torek, 2. april 2019, 12:00
Prijava do
2. april 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Filozofska fakulteta (predavalnica 0.1, Koroška cesta 160, 2000 Maribor)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja v visokošolskem izobraževanju

Izidi usposabljanja

  • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci razumeli organizacijo, delovanje in razvoj inteligentnosti s poudarkom na specifikah poznega mladostništva in zgodnje odraslosti;
  • razumeli bodo procese, ki so povezani z inteligentnostjo ter razumeli njihovo prepletenost in ključne dejavnike študijskega procesa, ki lahko podprejo razvoj sposobnosti;
  • ozavestili bodo nekaj načinov, kako podpreti razvoj sposobnosti pri študentih.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 27. marec 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.