Spletno in kombinirano učenje v visokošolskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijev (Online and Blended Learning in Higher Education: selection and implementation of modern media)


Izvajalca Annick Hayen (Univerza v Hasseltu, Belgija)
Ward Belet (Univerza v Hasseltu, Belgija)
Datum četrtek, 10. december 2020, 10:00
Prijava do
8. december 2020 Prijava je mogoča
Organizator Rektorat UM, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Spletno in kombinirano učenje v visokošolskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijev (Online and Blended Learning in Higher Education: selection and implementation of modern media)
*Na seznamu so tudi drugi univerzitetni in samostojni visokošolski zavodi...

Polja, označena z *, so obvezna.

Kratka vsebina

Usposabljanje bo potekalo v treh delih. V prvem delu bo predstavljen evropski model EMBED, ki se uporablja za reševanje konceptualnih in izvedbenih vprašanj v zvezi s kombiniranim učenjem, poučevanjem in izobraževanjem. V drugem delu bodo predstavljene možnosti različnih komunikacijskih medijev (računalnik/pametni telefon + internet) in povzetek trenutnih raziskav o učinkoviti uporabi komunikacijskih medijev v izboraževanju. V tretjem delu bo predstavljena spletna izvedba predmeta Transport Innovation Challenge, ki ga bodo na Univerzi v Hasseltu izvajali v letu 2021, udeleženci pa bodo vabljeni k diskusiji.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci prepoznajo pomembne razsežnosti pri izvedbi kombiniranega učenja na različnih ravneh (mikro, makro),
  • so sposobni sistematično načrtovati in implementirati kombinirane učne prakse, pogoje, strategije in politike ter določiti načine za spremljanje, kar omogoča optimizacijo in spremembe,
  • so sposobni izbrati najbolj učinkovite sodobne komunikacijske medije v danem izobraževalnem okolju za doseganje željenih učnih izidov pri študentih,
  • identificirajo in uporabljajo različna sredstva za interakcijo/komunikacijo na prožen in podpirajoč način,
  • so sposobni pri študentih povečati znanje in pomnjenje z uporabo sodobnih komunikacijskih medijev in njihovih načel, podprtih v znanstveni literaturi.

Načini dela

Predavanje z elementi delavnice (orodje: https://embed.eadtu.eu/working-with-embed), študija primera in diskusija.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku. Potekalo bo na daljavo s pomočjo orodja MS Teams, zato vas prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams. Pred usposabljanjem vam bomo poslali povezavo do usposabljanja. Med izvajanjem boste prejeli povezavo za potrditev prisotnosti.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 8. december 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.