Sokratska metoda kot aktivna oblika dela s študenti

Izvajalec izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
Datum petek, 15. maj 2020, 09:00-15:30
Prijava do
6. april 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper (predavalnica bo določena naknadno)
Trajanje 8 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Sokratska metoda kot aktivna oblika dela s študenti

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci poznajo osnove sokratske metode s poudarkom na vodenju in moderiranju pogovora učeče se skupnosti s pomočjo ustreznega oblikovanja in zastavljanja vprašanj.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki ga UP Pedagoška fakulteta organizira v sodelovanju z UL Filozofsko fakulteto in bo potekalo od 20. marca 2020 do 22. maja 2020. Udeležba na štirih srečanjih in oddaja dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu je pogoj za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju. Udeleženci se za izpolnitev teh pogojev lahko udeležijo štirih usposabljanj v okviru organiziranega cikla oziroma treh v okviru cikla ter dodatno še enega, organiziranega v okviru projekta INOVUP. Informacije o usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si.

V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 11. maj 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.