Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja

Izvajalka izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
Datum petek, 24. januar 2020, 10:00
Prijava do
24. januar 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UM
Lokacija Rektorat UM, Slomškom trg 15, 2000 Maribor (dvorana Borisa Podrecce)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci razumejo osnovne koncepte v okviru razvijanja socialno-emocionalnih kompetenc študentov,
  • poznajo in uporabljajo model CASEL kot osnovo za razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc, pri čemer poznajo koncepte samozavedanja, samouravnavanja, socialnega zavedanja, odnosnih spretnosti in odgovornega odločanja,
  • znajo preverjati svoje lastne kompetence in svoj način sodelovanja s študenti.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja in pogovora. Delo bo potekalo individualno in skupinsko oz. v parih. Vključeni bodo tudi novi učni pristopi.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 24. januar 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.