test123 Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem… - INOVUP

Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem procesu

Izvajalka izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
Datum petek, 21. junij 2019, 13:00
Prijava do
21. junij 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Filozofska fakulteta (predavalnica 2.18, Koroška cesta 160, 2000 Maribor)
Trajanje 3 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem procesu

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja prepoznajo različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem procesu,
  • razumejo, da je učiteljevo ravnanje vodeno in utemeljeno v posameznikovem sistemu prepričanj, vrednot in principov, da proces poučevanja vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja,
  • identificirajo pomen pojmovanja »inovativne prožne oblike učenja in poučevanja« ter osmislijo in razvijejo lastna pojmovanja in spreminjanja svoje prakse poučevanja v procesu svojega poklicnega razvoja.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 19. junij 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.