Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanju

Izvajalka doc. dr. Smiljana Gartner
Datum petek, 31. januar 2020, 09:00
Prijava do
31. januar 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (predavalnica FF 2.10)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja spoznajo temelje raziskovanja s povezovanjem in facilitiranjem, tj. eno izmed inovativnih metod ustvarjanja raziskovalne skupnosti ter pristope k njenemu vključevanju v visokošolsko pedagoško delo,
  • razumejo pomen omenjenega pristopa, tj. razumejo, da je mogoče, prevsem pa, kako je mogoče ustvariti učno okolje na način, ki spodbuja pozitivne racionalne in socialne veščine vseh vključenih ter razumejo njene vplive na potek in rezultate pedagoškega dela,
  • znajo ustvariti kritično, kreativno in skrbnostno raziskovanje s facilitiranjem.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, razgovora in delavnice. Delo bo potekalo skupinsko.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 31. januar 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.