test123 Raziskovalna etika v visokošolskem izobraževanju - INOVUP

Raziskovalna etika v visokošolskem izobraževanju

Izvajalka doc. dr. Smiljana Gartner
Datum petek, 18. oktober 2019, 09:00
Prijava do
18. oktober 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (predavalnica FF 0.3)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Raziskovalna etika v visokošolskem izobraževanju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja spoznajo določene temelje raziskovalne etike in sodobne pristope k njenemu vključevanju v visokošolsko pedagoško delo,
  • razumejo pomen vključevanja etike v vse faze raziskovanja in razumejo vplive etiškega in neetiškega ravnanja na potek in rezultate raziskovanja kot inovativnega in prožnejšega pristopa v visokošolskem pedagoškem delu,
  • so sposobni oblikovati učno okolje na način, ki spodbuja zavzetost študentov pri vključevanju etike v inovativne in prožnejše pristope k visokošolskemu pedagoškemu delu.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja in razgovora. Delo bo potekalo individualno in skupinsko.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 18. oktober 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.