Prožno skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju

Izvajalka prof. dr. Jana Kalin
Datum sreda, 16. september 2020, 13:00
Prijava do
16. september 2020 Prijava še ni mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (Didaktična učilnica)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Prožno skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo oblikovati kriterije za izbiro ustreznih načinov dela z različno velikimi skupinami študentov,
  • znajo primerjati prednosti in omejitve skupinskega dela,
  • so usposobljeni za izbiro različnih načinov dela s študenti glede na cilje, ki jih želijo doseči in glede na značilnosti študentov, ki jih poučujejo.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, razlage in dela v skupinah.

Opombe

Usposabljanje poteka usklajeno z usposabljanjem dr. Šteh ob 9.00. Zaželeno je, da se udeleženci prijavijo na obe usposabljanji.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 16. september 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.