Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)

Izvajalki doc. dr. Milena Košak Babuder
asist. dr. Suzana Pulec Lah
Datum sreda, 4. december 2019, 09:00
Prijava do
4. december 2019 Prijava še ni mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Trajanje 8 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo prilagoditi študijski proces (poučevanje, oblikovanje gradiv, preverjanje in ocenjevanje znanja) posebnim potrebam študentov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • znajo poiskati vire pomoči in podpore za izvajanje prilagojenega študijskega procesa

Načini dela

Usposabljanje je kombinacija predavanja in diskusije v skupinah.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 4. december 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.