Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjami

Izvajalki doc. dr. Damjana Kogovšek
dr. Jerneja Novšak Brce
Datum torek, 29. oktober 2019, 11:00
Prijava do
29. oktober 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana (026)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjami

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo uporabiti različne načine in oblike komunikacije, pomembne za delo z gluhimi in naglušnimi študenti in študenti z govorno jezikovnimi motnjami,
  • se znajo odzvati na komunikacijske potrebe gluhih in naglušnih študentov in študentov z govorno jezikovnimi motnjami ter znajo prilagoditi študijski proces tej skupini študentov,
  • znajo poiskati vire pomoči in podpore za izvajanje prilagojenega študijskega procesa.

Načini dela

Usposabljanje je kombinacija predavanja, vaj in dela v skupinah, ter diskusije.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 29. oktober 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.