Priprava učnih načrtov v visokošolskih študijskih programih

Izvajalka doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
Datum petek, 10. april 2020, 11:00
Prijava do
12. marec 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Rektorat UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (dvorana Borisa Podrecce)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 20
Dodaj v koledar
Priprava učnih načrtov v visokošolskih študijskih programih

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci poznajo in razumejo temeljne elemente učnih načrtov, njihov pomen in medsebojno povezanost,
  • znajo uporabiti poznavanje razmerij/povezav med učnimi vsebinami, učnimi cilji, metodami pedagoškega dela ter načrtovanimi oblikami preverjanja znanja študentov na konkretnih primerih učnih načrtov,
  • pregledajo in kritično ovrednotijo učne načrte enot, katerih nosilci so.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija interaktivnega predavanja, skupinskega in individualnega dela.

Opombe

Udeleženci naj s seboj prinesejo prenosni računalnik ali tablico z naloženim(i) učnim(i) načrtom(i) po izboru udeležencev ali z dostopom do njih (vsak udeleženec/ka naj izbere dva učna načrta).

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 10. april 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.