Primeri dobrih praks visokošolskega poučevanja v Belgiji

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

Izvajalec red. prof. dr. Matjaž Šraml
Datum sreda, 3. junij 2020, 11:00
Prijava do
3. junij 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 2 pedagoški uri
Dodaj v koledar
Primeri dobrih praks visokošolskega poučevanja v Belgiji
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

  • Rrazpravljajo o predstavljenih primerih izobraževanja,
  • identificirajo ključne dejavnike, zakaj so pristopi obiskane institucije »boljši« in, zakaj preprosto »sistem deluje«,
  • prepoznajo, kako in zakaj uvesti prikazane primere v svoj učnih proces (cost benefit),
  • prepoznajo morebitne potrebe po prilagoditvi svojih pristopov poučevanja glede na predstavljene primere dobrih praks in njihovo uporabo,
  • kritično ovredotijo primere dobrih praks in jih uporabijo v svoji pedagoški praksi.

Načini dela

  • Razlaga (konceptov visokega šolstva in vidika izobraževanaj na instituciji)
  • Metode vrednotenja dela (primejava naših, ustaljenih, metod poučevanja, z ugotovljenimi/preučenimi metodami v času obiska...)
  • Študij primera: uvedba »Dual Degree« in »DLP«
  • Debata v zaključnem delu delavnice (povzetek in analiza).

Vljudno vabljeni k udeležbi.