test123 Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenju - INOVUP

Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenju

Izvajalka prof. ddr. Barica Marentič Požarnik
Datum torek, 17. september 2019, 09:30
Prijava do
17. september 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (Didaktična učilnica)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenju

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo konstruktivno razreševati napetosti med značilnostmi kakovostnega ocenjevanja,
  • znajo kvalificirano ovrednotiti običajne načine preverjanja in ocenjevanja ter vanje vnesti nekaj sprememb, ki bodo povečale kakovost študentovega učenja in veljavnost postopkov ocenjevanja,
  • znajo sestaviti primere nalog in vprašanj iz svoje stroke na različnih taksonomskih stopnjah.

Načini dela

Interaktivno predavanje v povezavi s skupinskim in individualnim delom, razprave, praktične vaje ob primerih nalog za preverjanje.

Opombe

Udeleženci naj s seboj prinesejo tudi primere preizkusov znanja in primer učnega načrta predmeta z zbranimi cilji/izidi.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 17. september 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.