Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa

Izvajalca doc. dr. Stanislav Avsec
asist. Veronika Šuligoj
Datum petek, 29. november 2019, 09:00
Prijava do
29. november 2019 Prijava še ni mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Trajanje 8 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci razumejo, kako snovalsko razmišljanje spodbuja inventivnost in kako pristop zasnovati,
  • znajo izbrati in uporabiti primerno metodo/tehniko v določeni ontološki fazi snovanja,
  • so sposobni izdelati odločitveni model za izvedbo prototipiranja,
  • znajo izdelek preizkusiti in z rabo sodobnih metod tudi izboljšati.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano na kombiniranem pristopu, ki vključuje in podpira razne oblike in metode dela preko različnih skupin, učnih delavnic modeliranja in prototipiranja, virtualnega okolja, predavanja, individualnega dela in diferenciranih učnih celic.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 29. november 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.