test123 Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja… - INOVUP

Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja naravoslovnih vsebin

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

Izvajalec doc. dr. Iztok Tomažič
Datum sreda, 4. december 2019, 12:00
Prijava do
4. december 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Biotehniška fakulteta, UL
Lokacija Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (Večna pot 111 – BV4, 1000 Ljubljana)
Trajanje 4 pedagoške ure
Dodaj v koledar
Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja naravoslovnih vsebin
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci znajo določiti podobnosti in razlike med različnimi pristopi poučevanja,
  • ustrezno preverijo predstave študentov pred in/ali po obravnavi posamezne vsebine / izvedbe predmeta,
  • znajo uvesti in izvajati izkustveno učenje in inovativne pristope raziskovalnega dela v svoje pedagoško delo.