Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)

Izvajalec izr. prof. dr. Branko Bognar; Filozofski fakultet Osjek
Datum petek, 6. november 2020, 11:00
Prijava do
6. november 2020 Prijava je mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 2 pedagoški uri
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)
*Na seznamu so tudi drugi univerzitetni in samostojni visokošolski zavodi...

Polja, označena z *, so obvezna.

Kratka vsebina

V uvodnem delu bodo udeleženci usposabljanja pogolobili svoja teoretična spoznanja o obrnjenem učenju kot eni izmed možnosti povečanja kakovosti visokošolskega poučevanja. Obrnjeno učenje je postavljeno v kontekst konstruktivističnega in t.i.«SMART« učenja. Izpostavljene bodo prednosti tovrstnega učenja v primerjavi s tradicionalnim ter predstavljena teoretična izhodišča za njegovo izvedbo. Prikazane bodo prednosti in tudi nekatere pomanjkljivosti obrnjenega učenja ter ideje za izboljšave.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja razumejo temeljna načela konstruktivističnega in t. i. »SMART« učenja v visokem šolstvu,
  • prepoznajo temeljne značilnosti obrnjenega učenja (»Flipped learning«), njegove prednostni in pomanjkljivosti,
  • interpretirajo rezultate akcijskih raziskovalnih projektov na področju obrnjenega učenja v visokošolskem izobraževanju,
  • prepoznajo vlogo študentov kot kritičnih partnerjev,
  • identificirajo možnosti povečevanja kakovosti visokošolskega poučevanja s pomočjo akcijskega raziskovanja.

Načini dela

Spletno usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v angleškem/hrvaškem jeziku. Potekalo bo na daljavo. Na dan dogodka vam bomo poslali povezavo do spletnega mesta, kjer bo usposabljanje potekalo in vstopno kodo. Med izvajanjem bodo udeleženci prejeli povezavo za potrditev.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 6. november 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.