test123 Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu - INOVUP

Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu

Izvajalca izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc
doc. dr. Borut Mikulec
Datum petek, 6. september 2019, 09:00
Prijava do
6. september 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (Didaktična učilnica)
Trajanje 6 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci razumejo pojma učni izid in kompetenca ter ju znajo umestiti v ustrezne teorije kurikularnega načrtovanja,
  • poznajo osnovne prednosti in slabosti kurikularnega načrtovanja, temelječega na kompetenčnem pristopu in učnih izidih,
  • znajo koncepte povezati s slovenskim in evropskim ogrodjem kvalifikacij ter
  • samostojno analizirajo obstoječe programe in učne načrte na ravni programa izobraževanja ter na ravni učnega načrta.

Načini dela

Usposabljanje je kombinacija predavanja, dela v skupinah, poročanja in razprave.

Opombe

Udeleženci naj s seboj prinesejo tiste programe in učne načrte študijskih predmetov, pri katerih želijo prenoviti opredelitev kompetenc in učnih izidov.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 6. september 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.