Načini in primeri ocenjevanja znanja

Izvajalka dr. Ana Bardorfer, viš. pred.
Datum petek, 9. oktober 2020, 10:00-13:00
Prijava do
9. oktober 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 35
Dodaj v koledar
Načini in primeri ocenjevanja znanja

Kratka vsebina

  • Načela priprave nalog in testov za ocenjevanje znanja.
  • Kriteriji znanja.
  • Spremljanje v procesu nastajanja znanja.
  • Avtentične naloge.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženec pozna taksonomijo učnih ciljev.
  • Udeleženec zna oblikovati objektiven, zanesljiv, veljaven test znanja, s poudarkom na višjih nivojih znanja.
  • Udeleženec pozna proces nastajanja znanja na konkretnem primeru avtentične naloge, s poudarkom na kontinuirani povratni informaciji.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj Povezanost poučevanja in ocenjevanja v študijskem procesu, ki bo potekalo od 6. oktobra 2020 do 16. oktobra 2020. Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti vseh treh usposabljanj tega cikla in še najmanj enega, ki ga bo UP PEF v ciklu usposabljanj s področja visokošolske didaktike v okviru projekta INOVUP organizirala v novembru in decembru 2020. Informacije o usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si.

Poleg udeležbe na najmanj 4 usposabljanjih mora posameznik pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 9. oktober 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.