Na študenta osredinjeno poučevanje in delo s študenti v okviru oddaljenega dostopa

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

Multiplikator prof. dr. Žan Jan Oplotnik
Datum torek, 30. julij 2019, 09:00
Prijava do
28. julij 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM
Lokacija UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 20, 2000 Maribor (Modra dvorana, pritličje desno)
Trajanje 4 pedagoške ure
Dodaj v koledar
Na študenta osredinjeno poučevanje in delo s študenti v okviru oddaljenega dostopa
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja se seznanijo z načini in metodami poučevanja na gostujoči inštituciji,
  • identificirajo inovativne načine učenja in poučevanja na gostujoči inštituciji s poudarkom na dveh pristopih v poučevanju, in sicer na t.i. SCL pristopu (Student Centered Learning oz. – na študenta osredinjeno poučevanje) in na pristopu dela s študenti v okviru oddaljenega dostopa;
  • razumejo inovativne načine in metode poučevanja na gostujoči inštituciji ter primerjajo načine in metode poučevanja med inštitucijami s poudarkom na kritičnem ovrednotenju;
  • prenesejo in implementirajo inovativne načine in metode poučevanja na domačo inštitucijo z ustreznimi prilagoditvami (prikaz primerov in možnosti za prenos);
  • oblikujejo in pripravijo inovativne načine in metode poučevanja za uporabo v domačem izobraževalnem procesu.

Načini dela

Delo na delavnici bo potekalo interaktivno, z vključevanjem sodelujočih v predavanje, preko razgovorov z udeleženci in študijami primerov dobrih praks.

Opombe

Za področje SCL “na študenta osredinjeno poučevanje” se predvideva prenos inovativnih načinov in metod poučevanja, ki vključujejo elemente, kot npr. študent kot aktivni udeleženec učnega procesa, učitelj kot usmerjevalec in mentor, projektno in na problem usmerjeno učenje, učenje skozi dialog in diskusijo, delo in učenje na terenu, igranje vlog, simulacije ipd. Za področje dela s študenti v okviru oddaljenega dostopa se predvideva prikaz načinov in metod poučevanja skozi uporabo platform in tehnologij, ki so na voljo za tovrsten pristop ter primernih načinov dela v primeru, ko ni mogoč neposreden stik oz. neposredna prisotnost študenta na predavanjih.

Vljudno vabljeni k udeležbi.