Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih del

Izvajalka dr. Nina Krmac, viš. pred.
Datum petek, 11. december 2020, 10:00-11:30
Prijava do
11. december 2020 Prijava ni mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Usposabljanje na daljavo (aplikacija Zoom)
Trajanje 2 pedagoški uri
Št. udeležencev 30
Dodaj v koledar
Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih del

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci spoznajo pedagoška načela vodenja in metodologijo raziskovalnega procesa (vrste zaključnih del, paradigme empiričnega raziskovanja, proces raziskovanja in ključne ali kritične točke vsake stopnje procesa).

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekalo od 6. novembra 2020 do 11. decembra 2020. Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti najmanj štirih usposabljanj ter pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 11. december 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.