Napovedani prenosi znanja multiplikatorjev

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se v tujini usposabljajo za multiplikatorje, po svoji vrnitvi na domači instituciji izvedejo prenos znanja, izkušenj in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor.