Motivacija študentov za sodelovalno učenje

Izvajalka red. prof. dr. Maja Stojanović
Datum četrtek, 28. maj 2020, 09:00
Prijava do
28. maj 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 20
Dodaj v koledar
Motivacija študentov za sodelovalno učenje

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja opišejo osnovna načela modela sodelovalnega učenja,
  • oblikujejo skupine na način, ki vzpodbuja produktivno sodelovanje in interakcijo med člani,
  • se usposobijo za implementacijo tehnik sodelovalnega učenja.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.

Opombe

Usposabljanje bo potekalo v angleščini. Usposabljanje bo potekalo na daljavo s pomočjo orodja MS Teams, zato vas prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 28. maj 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.