Krajši pregled delovanja visokošolskega sistema in pristopov poučevanja v norveški praksi (multiplikatorske izkušnje iz NTNU)

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

Izvaja doc. dr. Benjamin Marcen
Datum sreda, 24. julij 2019, 10:00
Prijava do
24. julij 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za logistiko, UM
Lokacija Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (predavalnica P101)
Trajanje 4 pedagoške ure
Dodaj v koledar
Krajši pregled delovanja visokošolskega sistema in pristopov poučevanja v norveški praksi (multiplikatorske izkušnje iz NTNU)
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci usposabljanja se seznanijo z delovanjem NTNU in vpetostjo univerze v okolje;
  • razpravljajo o organizaciji in delovanju univerze;
  • navedejo ključne dejavnike uspeha, principe delovanja, pristope, sistemske rešitve … ;
  • prepoznajo možnosti za uporabo prikazanih vsebin (primerov, metod, aktivnosti, pristopov, idej) v svojem študijskem procesu;
  • naštejejo prilagoditve, ki bi bile potrebne za uspešno in ustrezno uporabo v »domačem« okolju;
  • identificirajo aktivnosti, ki jih lahko v kratkem času preizkusijo v svojem študijskem procesu.

Načini dela

Razlaga, predavanje, razgovor, metoda ovrednotenja dela, debata.

Vljudno vabljeni k udeležbi.