Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja

Izvajata izr. prof. dr. Vesna Štemberger
Luka Leitinger
Datum sreda, 17. april 2019, 09:00-13:00
Prijava do
17. marec 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UL
Lokacija Pedagoška fakulteta (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja

Izidi usposabljanja

  • Razumejo pomen ustreznega (učnega) okolja, ki spodbuja h gibanju,
  • razumejo in ozavestijo pomen gibanja za zdrav življenjski slog posameznika in njegov doprinos h kakovostnemu delu,
  • znajo pripraviti gibanju naklonjeno okolje in izbirati dejavnosti, ki udeležence pedagoškega procesa nagovarjajo h gibanju,
  • razumejo pomen gibanja v vsakdanjiku posameznika in ga znajo vključiti v svoj vsakdan.

Načini dela

Usposabljanje združuje metodo razlage in pogovora ter različne oblike dela (individualna, delo v paru in frontalna).

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 15. april 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 20. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto prejmete po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.