Inovativni pristopi načrtovanja kurikuluma v visokošolskem prostoru

Izvajalka Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
Datum petek, 13. december 2019, 09:00-15:30
Prijava do
6. december 2019 Prijava je mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Pedagoška fakulteta (predavalnica bo določena naknadno, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper)
Trajanje 8 pedagoških ur
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Inovativni pristopi načrtovanja kurikuluma  v visokošolskem prostoru

Polja, označena z *, so obvezna.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci spoznajo inovativne pristope načrtovanja, s katerimi je mogoče zagotavljati vključevanje skupnih in individualnih dimenzij posameznikov ter okolja v proces načrtovanja visokošolskega učenja in poučevanja.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje poteka v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike z naslovom Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekal od 11. oktobra do 13. decembra 2019 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper). Posameznik se lahko udeleži enega ali več usposabljanj. Z udeležbo na štirih srečanjih udeleženci prejmejo potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju.

Z udeležbo na štirih srečanjih in oddajo dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu, bodo udeleženci prejeli potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju. V vsakem poročilu bo udeleženec zapisal proces in refleksijo treh spoznanih strategij, tehnik in metod v svojo pedagoško prakso. Udeleženci bodo prejeli povratno informacijo izvajalca na oddana poročila. Podrobnejša navodila za pripravo poročil bodo udeleženci prejeli na usposabljanjih.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 1. oktober 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.