Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

izvajalka doc. dr. Nuša Erman
Datum torek, 21. maj 2019, 14:00
Prijava do
14. maj 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator FIŠ
Lokacija Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, predavalnica Petabyte
Trajanje 2 pedagoški uri
Dodaj v koledar
Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

- Udeleženci prepoznajo in razumejo pomen motivacijskih dejavnikov, ki spodbudijo študente k učenju metod analize podatkov,

- prepoznajo pomembnost praktično usmerjenega učenja za hitrejšo in učinkovitejšo absorpcijo znanja z obravnavanega področja,

- so sposobni oblikovati prožno učno okolje za prenos znanja, potrebnega za področje (predvsem z uporabo različnih IKT orodij).

Načini dela

Predavanje, razgovor, debata …