Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJA

Multiplikatorka doc. dr. Nuša Erman
Datum torek, 21. maj 2019, 14:15
Prijava do
20. maj 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator FIŠ
Lokacija Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto (učilnica Petabyte)
Trajanje 2 pedagoški uri
Dodaj v koledar
Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov
Multiplikatorski prenos znanja bo opravljen na osnovi obiska institucij/e:

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci prepoznajo in razumejo pomen motivacijskih dejavnikov, ki spodbudijo študente k učenju metod analize podatkov,
  • prepoznajo pomembnost praktično usmerjenega učenja za hitrejšo in učinkovitejšo absorpcijo znanja z obravnavanega področja,
  • so sposobni oblikovati prožno učno okolje za prenos znanja, potrebnega za področje (predvsem z uporabo različnih IKT orodij).

Načini dela

Predavanje, razgovor, debata …