Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstva

Izvajalka doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday
Datum petek, 20. november 2020, 10:00-13:00
Prijava do
20. november 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Usposabljanje na daljavo (aplikacija Zoom)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 30
Dodaj v koledar
Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstva

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci se seznanijo z mednarodnimi in nacionalnimi dokumenti, ki spodbujajo vključevanje, participacijo in optimalne izobraževalne dosežke študentov s posebnimi potrebami, izobraževalne dosežke študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi za zagotavljanje prilagojenega, fleksibilnega študija;
  • spoznajo skupine študentov s posebnimi potrebami, splošne značilnosti teh skupin in potrebnih prilagoditev zanje;
  • se seznanijo z univerzalnim dizajnom (učenja) kot ene temeljnih inkluzivnih strategij ter ob primerih dobrih praks spoznavali nekatere možne pristope pri zagotavljanju inkluzivnega študija.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekalo od 6. novembra 2020 do 11. decembra 2020. Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti najmanj štirih usposabljanj ter pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 20. november 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.