Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin

Izvajalka doc. dr. Brigita Kacjan
Datum sreda, 10. junij 2020, 10:00
Prijava do
8. junij 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UM
Lokacija Usposabljanje na daljavo
Trajanje 2 pedagoški uri
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci in udeleženke poznajo, razumejo in so usposobljeni za rabo in vključevanje metode dela z igrami kot praktične metode aktivnega vključevanja študentk in študentov v proces razumevanja in utrjevanja novih znanj ter razvijanja kompleksnih strokovnih zmožnosti/spretnosti,
  • znajo kritično analizirati in ciljno izbrati vrste iger, ki so za strokovno področje in želene učne izide najbolj primerne,
  • znajo skrbno in kreativno prilagoditi igro zahtevam oz. predispozicijam ciljnih skupin.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, razgovora in delavnice. Delo bo potekalo skupinsko.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 8. junij 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.