Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa)

Izvajalka izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš
Datum petek, 10. april 2020, 09:00
Prijava do
12. marec 2020 Prijava ni več mogoča
Organizator Filozofska fakulteta, UL
Lokacija Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (Didaktična učilnica)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa)

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci so usposobljeni za kakovostno evalvacijo mentorstva študentom na praktičnem usposabljanju,
  • znajo oblikovati lasten evalvacijski mentorski pristop in izvesti samoevalvacijo mentorstva,
  • znajo evalvirati celoten mentorski proces ter pogoje izvajanja praktičnega usposabljanja.

Načini dela

Usposabljanje je kombinacija predavanja, pogovora in diskusije, delo pa bo potekalo individualno in skupinsko.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 10. april 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.