Dojemanje in spodbujanje študentske odzivnosti

Izvajalki doc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton
Datum ponedeljek, 1. julij 2019, 14:10-17:10
Prijava do
1. julij 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Fakulteta za humanistične študije, UP
Lokacija Fakulteta za humanistične študije (predavalnica Levant 3, Titov trg 5, 6000 Koper)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Dojemanje in spodbujanje študentske odzivnosti

Izidi usposabljanja

Udeleženci bodo spoznali:

  • različne ravni sporazumevalne formalnosti v akademskem okolju ter vodenje različno velikih skupin;
  • načela spodbujanja aktivnega sodelovanja pri razgovoru, načine izražanja strinjanja in nestrinjanja ter mediacije pri nesporazumih.

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, diskusije in skupinskega dela. Poudarek bo na kritični refleksiji in presoji teme usposabljanja.

Opombe

Internacionalizacija visokega šolstva povezuje študente, visokošolske učitelje in sodelavce, raziskovalce in strokovne sodelavce iz različnih kulturnih okolij, kar predstavlja ključno značilnost akademskega prostora. Ob neposrednih stikih in sodelovanju se zabriše razlika med “domačim” in “mednarodnim” okoljem. Usposabljanje je namenjeno ozaveščanju pričakovanj in vrednot udeležencev izobraževanja, prepoznavanju ustaljenih učnih pristopov ter predstavitvi ustreznih praks pri poučevanju v tujem jeziku (angleškem), v večjezičnih in večkulturnih skupinah.

Usposabljanje poteka v okviru cikla usposabljanj za uresničevanje pedagoške odličnosti v večjezičnih in večkulturnih skupinah z naslovom Večjezičnost in medkulturnost v študijskem procesu.

Cikel usposabljanj bo potekal od 17. junija do 12. septembra 2019 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (Titov trg 5, Koper).

Datum usposabljanja je spremenjen iz 27. junija 2019 na 1. julij 2019.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 12. junij 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.