Dimenzije prožnega učenja in poučevanja (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)

Izvajalki dr. Nina Lovec, lektor
Milka Sinkovič, lektor
Datum petek, 18. december 2020, 10:00-14:15
Prijava do
18. december 2020 Prijava je mogoča
Organizator Fakulteta za turistične študije - Turistica, UP
Lokacija Usposabljanje na daljavo (aplikacija Zoom)
Trajanje 4 pedagoške ure
Št. udeležencev 30
Dodaj v koledar
Dimenzije prožnega učenja in poučevanja (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)
*Na seznamu so tudi drugi univerzitetni in samostojni visokošolski zavodi...

Polja, označena z *, so obvezna.

Kratka vsebina

Usposabljanje je namenjeno spoznavanju in uresničevanju dimenzij prožnosti pri visokošolskem poučevanju.

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci spoznajo kategorije prožnega učenja in poučevanja: čas, vsebino, dostopnost, pedagoške pristope k poučevanju (dr. Nina Lovec od 10.00 – 11.30 ure)
  • znajo ustrezno načrtovati in uporabiti tehnike in metode, ki jih lahko vključijo pri izvajanju pedagoškega procesa (Milka Sinkovič od 11.45 do 14.15 ure).

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekalo od 6. novembra 2020 do 18. decembra 2020. Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti najmanj štirih usposabljanj ter pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 18. december 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.