Aktivne oblike dela in vključevanja študentov v učni proces

Izvajalki izr. prof. dr. Silva Bratož
Anja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italia
Datum petek, 18. oktober 2019, 09:00-15:30
Prijava do
18. oktober 2019 Prijava ni več mogoča
Organizator Pedagoška fakulteta, UP
Lokacija Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper (predavalnica 2/ 1. nadstropje)
Trajanje 8 pedagoških ur (izr. prof. dr. Silva Bratož 4 pedagoške ure, Anja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italija, 4 pedagoške ure)
Št. udeležencev -
Dodaj v koledar
Aktivne oblike dela in vključevanja študentov v učni proces

Izidi usposabljanja

  • Udeleženci spoznajo različne vloge visokošolskega učitelja, sodelavca in načine aktivnega vključevanja študentov v študijski proces (izr. prof. dr. Silva Bratož),
  • spoznajo načela organizacije učnega procesa, ki vključuje razvoj znanja s pomočjo postavljanja vprašanj (Anja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italija).

Načini dela

Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

Opombe

Usposabljanje poteka v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike z naslovom Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekal od 11. oktobra do 13. decembra 2019 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper). Posameznik se lahko udeleži enega ali več usposabljanj. Z udeležbo na štirih srečanjih udeleženci prejmejo potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju.


Z udeležbo na štirih srečanjih in oddajo dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu, bodo udeleženci prejeli potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju. V vsakem poročilu bo udeleženec zapisal proces in refleksijo treh spoznanih strategij, tehnik in metod v svojo pedagoško prakso. Udeleženci bodo prejeli povratno informacijo izvajalca na oddana poročila. Podrobnejša navodila za pripravo poročil bodo udeleženci prejeli na usposabljanjih.

Dodatne informacije

Pišite na elektronski naslov .

Rok za prijavo je 18. oktober 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko vsi, ki ste zaposleni ali delujete na katerem koli visokošolskem zavodu v Sloveniji. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Za udeležbo na usposabljanju boste prejeli potrdilo. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.