INOVUP http://www.inovup.si/ INOVUP sl Wed, 08 Apr 2020 03:49:14 +0200 Wed, 08 Apr 2020 03:49:14 +0200 Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-inovativnih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja Tue, 07 Apr 2020 10:11:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-inovativnih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-primanjkljaji-na-posameznih-podrocjih-ucenja-pppu-1 Thu, 02 Apr 2020 10:09:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-primanjkljaji-na-posameznih-podrocjih-ucenja-pppu-1 ]]> Raziskovalna metodologija: prožno poučevanje od ideje do interpretacije http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovalna-metodologija-prozno-poucevanje-od-ideje-do-interpretacije Mon, 23 Mar 2020 10:31:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovalna-metodologija-prozno-poucevanje-od-ideje-do-interpretacije ]]> Načela in strategije na študenta osredinjenega poučevanja – kaj, zakaj, kako in kako ne http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-doseganje-visjih-nivojev-miselnih-vescin-pri-studentih-1 Mon, 09 Mar 2020 09:09:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-doseganje-visjih-nivojev-miselnih-vescin-pri-studentih-1 ]]> O treh vrstah odličnosti visokošolskega učitelja http://www.inovup.si/usposabljanja/o-treh-vrstah-odlicnosti-visokosolskega-ucitelja-1 Mon, 09 Mar 2020 08:58:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/o-treh-vrstah-odlicnosti-visokosolskega-ucitelja-1 ]]> Iskriva in strastna radovednost pri poučevanju in učenju: transformativna učna orodja in najboljše prakse Nove Zelandije http://www.inovup.si/usposabljanja/iskriva-in-strastna-radovednost-pri-poucevanju-in-ucenju-transformativna-ucna-orodja-in-najboljse-prakse-nove-zelandije Thu, 05 Mar 2020 09:43:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/iskriva-in-strastna-radovednost-pri-poucevanju-in-ucenju-transformativna-ucna-orodja-in-najboljse-prakse-nove-zelandije ]]> Praktični pristopi k vodenju terenskega dela v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticni-pristopi-k-vodenju-terenskega-dela-v-visokosolskem-izobrazevanju Thu, 05 Mar 2020 09:08:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticni-pristopi-k-vodenju-terenskega-dela-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Terensko delo kot prožna oblika poučevanja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/terensko-delo-kot-prozna-oblika-poucevanja-v-visokosolskem-izobrazevanju Thu, 05 Mar 2020 09:01:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/terensko-delo-kot-prozna-oblika-poucevanja-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s slepoto in slabovidnostjo http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo-2 Thu, 05 Mar 2020 08:53:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo-2 ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s slepoto in slabovidnostjo http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo-1 Wed, 04 Mar 2020 11:59:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo-1 ]]> Uvajanje sprememb na ravni fakultete: oblikovanje in vodenje delavnic za uspešen prenos inovacij http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-sprememb-na-ravni-fakultete-oblikovanje-in-vodenje-delavnic-za-uspesen-prenos-inovacij Tue, 03 Mar 2020 11:13:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-sprememb-na-ravni-fakultete-oblikovanje-in-vodenje-delavnic-za-uspesen-prenos-inovacij ]]> Uspešno uvajanje inovacij pri poučevanju in učenju http://www.inovup.si/usposabljanja/uspesno-uvajanje-inovacij-pri-poucevanju-in-ucenju Tue, 03 Mar 2020 10:29:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uspesno-uvajanje-inovacij-pri-poucevanju-in-ucenju ]]> Študij v bloku – prožna intenzivna oblika študija http://www.inovup.si/usposabljanja/studij-v-bloku-prozna-intenzivna-oblika-studija Tue, 03 Mar 2020 09:39:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/studij-v-bloku-prozna-intenzivna-oblika-studija ]]> Preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/preverjanje-in-ocenjevanje-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju Tue, 03 Mar 2020 08:25:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/preverjanje-in-ocenjevanje-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Sokratska metoda kot aktivna oblika dela s študenti http://www.inovup.si/usposabljanja/sokratska-metoda-kot-aktivna-oblika-dela-s-studenti Tue, 03 Mar 2020 08:15:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/sokratska-metoda-kot-aktivna-oblika-dela-s-studenti ]]> Povezanost razvoja in izvedbe študijskih programov http://www.inovup.si/usposabljanja/povezanost-razvoja-in-izvedbe-studijskih-programov Tue, 03 Mar 2020 08:08:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/povezanost-razvoja-in-izvedbe-studijskih-programov ]]> Na študenta osredinjeno načrtovanje in organizacija študijskega procesa http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjeno-nacrtovanje-in-organizacija-studijskega-procesa Mon, 02 Mar 2020 14:35:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjeno-nacrtovanje-in-organizacija-studijskega-procesa ]]> Proces priprave in izvedbe usposabljanja v tujini (za multiplikatorje) http://www.inovup.si/usposabljanja/proces-priprave-in-izvedbe-usposabljanja-v-tujini-za-multiplikatorje Mon, 02 Mar 2020 14:00:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/proces-priprave-in-izvedbe-usposabljanja-v-tujini-za-multiplikatorje ]]> Primerjava uporabe učnih metod med Univerzo v Coimbri, Univerzo na Azorih in Univerzo v Mariboru http://www.inovup.si/usposabljanja/primerjava-uporabe-ucnih-metod-med-univerzo-v-coimbri-univerzo-na-azorih-in-univerzo-v-mariboru Mon, 02 Mar 2020 13:51:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/primerjava-uporabe-ucnih-metod-med-univerzo-v-coimbri-univerzo-na-azorih-in-univerzo-v-mariboru ]]> Načini uvajanja inovativnega sodelovalnega učenja na področjih STEM http://www.inovup.si/usposabljanja/nacini-uvajanja-inovativnega-sodelovalnega-ucenja-na-podrocjih-stem Mon, 02 Mar 2020 10:51:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacini-uvajanja-inovativnega-sodelovalnega-ucenja-na-podrocjih-stem ]]> Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticna-uporaba-snovalskega-razmisljanja-design-thinking-kot-problemskega-pristopa-2 Mon, 02 Mar 2020 10:38:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticna-uporaba-snovalskega-razmisljanja-design-thinking-kot-problemskega-pristopa-2 ]]> Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticna-uporaba-snovalskega-razmisljanja-design-thinking-kot-problemskega-pristopa-1 Mon, 02 Mar 2020 10:32:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prakticna-uporaba-snovalskega-razmisljanja-design-thinking-kot-problemskega-pristopa-1 ]]> Od izkustvenega do raziskovalnega učenja http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja-1 Mon, 02 Mar 2020 10:24:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja-1 ]]> Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja http://www.inovup.si/usposabljanja/izboljsevanje-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-z-vkljucevanjem-gibanja-in-priprava-ucnega-okolja-1 Mon, 02 Mar 2020 10:16:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izboljsevanje-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-z-vkljucevanjem-gibanja-in-priprava-ucnega-okolja-1 ]]> Poučevanje za aktiven študij http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-aktiven-studij-1 Mon, 02 Mar 2020 10:07:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-aktiven-studij-1 ]]> Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru http://www.inovup.si/usposabljanja/snovalsko-razmisljanje-design-thinking-v-visokosolskem-prostoru-1 Mon, 02 Mar 2020 09:59:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/snovalsko-razmisljanje-design-thinking-v-visokosolskem-prostoru-1 ]]> Izvajanje (samo)evalvacije v visokošolskem okolju s pomočjo spletnih orodij za anketiranje http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-samoevalvacije-v-visokosolskem-okolju-s-pomocjo-spletnih-orodij-za-anketiranje Mon, 02 Mar 2020 09:45:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-samoevalvacije-v-visokosolskem-okolju-s-pomocjo-spletnih-orodij-za-anketiranje ]]> Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentov http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-3 Mon, 02 Mar 2020 09:37:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-3 ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi-2 Mon, 02 Mar 2020 08:43:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi-2 ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi-1 Mon, 02 Mar 2020 08:36:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi-1 ]]> Odnosna komunikacija I – podlaga za inovativno poučevanje na visokošolski ravni http://www.inovup.si/usposabljanja/odnosna-komunikacija-i-podlaga-za-inovativno-poucevanje-na-visokosolski-ravni-1 Mon, 02 Mar 2020 08:22:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/odnosna-komunikacija-i-podlaga-za-inovativno-poucevanje-na-visokosolski-ravni-1 ]]> Prožno skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/prozno-skupinsko-delo-v-visokosolskem-izobrazevanju Mon, 02 Mar 2020 08:10:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozno-skupinsko-delo-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-2 Mon, 17 Feb 2020 08:53:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-2 ]]> Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-2 Mon, 17 Feb 2020 08:14:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-2 ]]> Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/vsi-problemi-niso-enaki-problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih-1 Mon, 17 Feb 2020 08:01:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vsi-problemi-niso-enaki-problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih-1 ]]> Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin http://www.inovup.si/usposabljanja/igre-kot-prozna-oblika-utrjevanja-in-sprotnega-preverjanja-studijskih-vsebin Thu, 13 Feb 2020 10:00:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/igre-kot-prozna-oblika-utrjevanja-in-sprotnega-preverjanja-studijskih-vsebin ]]> Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih? http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-sestaviti-dobra-vprasanja-izbirnega-tipa-v-naravoslovnih-studijskih-programih-1 Mon, 03 Feb 2020 09:51:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-sestaviti-dobra-vprasanja-izbirnega-tipa-v-naravoslovnih-studijskih-programih-1 ]]> Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov-3 Mon, 03 Feb 2020 09:01:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov-3 ]]> Holistični pristopi v religiozni edukaciji http://www.inovup.si/usposabljanja/holisticni-pristopi-v-religiozni-edukaciji Fri, 31 Jan 2020 14:56:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/holisticni-pristopi-v-religiozni-edukaciji ]]> Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentov http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-2 Wed, 29 Jan 2020 10:29:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-2 ]]> Kako aktivirati in motivirati moje študente? http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-aktivirati-in-motivirati-moje-studente Wed, 22 Jan 2020 09:19:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-aktivirati-in-motivirati-moje-studente ]]> Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vaje http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-pedagoskega-procesa-in-priprava-na-predavanje-in-vaje-1 Mon, 20 Jan 2020 09:35:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-pedagoskega-procesa-in-priprava-na-predavanje-in-vaje-1 ]]> Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-pedagoskih-socialno-emocionalnih-kompetenc-studentov-v-procesu-visokosolskega-izobrazevanja-1 Mon, 06 Jan 2020 08:40:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-pedagoskih-socialno-emocionalnih-kompetenc-studentov-v-procesu-visokosolskega-izobrazevanja-1 ]]> Poučevanje za doseganje višjih nivojev miselnih veščin pri študentih http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-doseganje-visjih-nivojev-miselnih-vescin-pri-studentih Thu, 19 Dec 2019 14:49:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-doseganje-visjih-nivojev-miselnih-vescin-pri-studentih ]]> Kaj potrebuje izkušnja, da postane (po)učna? (za multiplikatorje) http://www.inovup.si/usposabljanja/kaj-potrebuje-izkusnja-da-postane-poucna Thu, 19 Dec 2019 14:39:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kaj-potrebuje-izkusnja-da-postane-poucna ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s slepoto in slabovidnostjo http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo Mon, 16 Dec 2019 10:20:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-slepoto-in-slabovidnostjo ]]> Priprava učnih načrtov v visokošolskih študijskih programih http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-ucnih-nacrtov-v-visokosolskih-studijskih-programih Mon, 09 Dec 2019 11:42:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-ucnih-nacrtov-v-visokosolskih-studijskih-programih ]]> Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovanje-s-povezovanjem-ali-facilitiranje-kot-inovativna-metoda-dela-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 Mon, 09 Dec 2019 11:34:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovanje-s-povezovanjem-ali-facilitiranje-kot-inovativna-metoda-dela-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 ]]> Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih-3 Mon, 09 Dec 2019 11:17:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih-3 ]]> Z zanosom do prvega članka ali najzahtevnejši teden v mojem dosedanjem študiju http://www.inovup.si/usposabljanja/z-zanosom-do-prvega-clanka-ali-najzahtevnejsi-teden-v-mojem-dosedanjem-studiju Mon, 25 Nov 2019 09:04:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/z-zanosom-do-prvega-clanka-ali-najzahtevnejsi-teden-v-mojem-dosedanjem-studiju ]]> Igra vlog in simuliranje procesov z uporabo znanj o lobistično-pogajalskih procesih http://www.inovup.si/usposabljanja/igra-vlog-in-simuliranje-procesov-z-uporabo-znanj-o-lobisticno-pogajalskih-procesih Thu, 21 Nov 2019 14:08:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/igra-vlog-in-simuliranje-procesov-z-uporabo-znanj-o-lobisticno-pogajalskih-procesih ]]> Študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzije http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije-2 Thu, 21 Nov 2019 08:53:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije-2 ]]> Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje na UTS Sydney http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredotoceno-ucenje-in-poucevanje-na-uts-sydney Mon, 18 Nov 2019 14:29:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredotoceno-ucenje-in-poucevanje-na-uts-sydney ]]> Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja naravoslovnih vsebin http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja-in-poucevanja-naravoslovnih-vsebin Fri, 15 Nov 2019 08:37:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja-in-poucevanja-naravoslovnih-vsebin ]]> Leposlovje v visokošolskih študijskih programih – izhodišča za izboljšanje študijskega procesa http://www.inovup.si/usposabljanja/leposlovje-v-visokosolskih-studijskih-programih-izhodisca-za-izboljsanje-studijskega-procesa Wed, 13 Nov 2019 09:49:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/leposlovje-v-visokosolskih-studijskih-programih-izhodisca-za-izboljsanje-studijskega-procesa ]]> Sprotno preverjanje znanja z uporabo kvizov v e-učilnici http://www.inovup.si/usposabljanja/sprotno-preverjanje-znanja-z-uporabo-kvizov-v-e-ucilnici Wed, 06 Nov 2019 10:27:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/sprotno-preverjanje-znanja-z-uporabo-kvizov-v-e-ucilnici ]]> Različnost študentk in študentov v visokošolskem prostoru http://www.inovup.si/usposabljanja/razlicnost-studentk-in-studentov-v-visokosolskem-prostoru Mon, 04 Nov 2019 10:34:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razlicnost-studentk-in-studentov-v-visokosolskem-prostoru ]]> Spodbujanje študentov h kakovostnemu samostojnemu študiju http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-studentov-h-kakovostnemu-samostojnemu-studiju-1 Wed, 30 Oct 2019 10:34:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-studentov-h-kakovostnemu-samostojnemu-studiju-1 ]]> O treh vrstah odličnosti visokošolskega učitelja http://www.inovup.si/usposabljanja/o-treh-vrstah-odlicnosti-visokosolskega-ucitelja Wed, 30 Oct 2019 09:44:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/o-treh-vrstah-odlicnosti-visokosolskega-ucitelja ]]> Visokošolski pristopi poučevanja v Italiji – refleksija multiplikatorske izkušnje http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolski-pristopi-poucevanja-v-italiji-refleksija-multiplikatorske-izkusnje Wed, 30 Oct 2019 09:29:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolski-pristopi-poucevanja-v-italiji-refleksija-multiplikatorske-izkusnje ]]> Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vaje http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-pedagoskega-procesa-in-priprava-na-predavanje-in-vaje Tue, 29 Oct 2019 08:50:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-pedagoskega-procesa-in-priprava-na-predavanje-in-vaje ]]> Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjev http://www.inovup.si/usposabljanja/multiplikacijski-ucinki-usklajevanja-interesov-studentov-delodajalcev-profesorjev Tue, 29 Oct 2019 08:34:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/multiplikacijski-ucinki-usklajevanja-interesov-studentov-delodajalcev-profesorjev ]]> Specifike poučevanja študentov s posebnim statusom http://www.inovup.si/usposabljanja/specifike-poucevanja-studentov-s-posebnim-statusom Thu, 24 Oct 2019 09:15:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/specifike-poucevanja-studentov-s-posebnim-statusom ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi Tue, 15 Oct 2019 09:35:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-z-gibalnimi-ovirami-in-dolgotrajnimi-boleznimi ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjami http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-gluhe-in-naglusne-studente-ter-studente-z-govorno-jezikovnimi-motnjami Tue, 15 Oct 2019 09:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-gluhe-in-naglusne-studente-ter-studente-z-govorno-jezikovnimi-motnjami ]]> Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči kakovosti visokošolskega študija http://www.inovup.si/usposabljanja/uporaba-novih-ucnih-oblik-metod-pristopov-v-luci-kakovosti-visokosolskega-studija-1 Tue, 15 Oct 2019 08:49:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uporaba-novih-ucnih-oblik-metod-pristopov-v-luci-kakovosti-visokosolskega-studija-1 ]]> Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih? http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-sestaviti-dobra-vprasanja-izbirnega-tipa-v-naravoslovnih-studijskih-programih Mon, 14 Oct 2019 08:45:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-sestaviti-dobra-vprasanja-izbirnega-tipa-v-naravoslovnih-studijskih-programih ]]> Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 Mon, 14 Oct 2019 08:19:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 ]]> Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentov http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-1 Wed, 09 Oct 2019 10:51:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spodbujanje-aktivnega-studija-v-vecjih-in-manjsih-skupinah-studentov-1 ]]> Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-primanjkljaji-na-posameznih-podrocjih-ucenja-pppu Wed, 02 Oct 2019 14:39:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prilagoditev-v-studijskem-procesu-za-studente-s-primanjkljaji-na-posameznih-podrocjih-ucenja-pppu ]]> Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije-2 Wed, 02 Oct 2019 14:24:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije-2 ]]> Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru http://www.inovup.si/usposabljanja/snovalsko-razmisljanje-design-thinking-v-visokosolskem-prostoru Tue, 01 Oct 2019 12:26:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/snovalsko-razmisljanje-design-thinking-v-visokosolskem-prostoru ]]> Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/evalvacija-mentorstva-na-fakulteti-za-visokosolske-studente-na-prakticnem-usposabljanju-nepedagoska-praksa-1 Tue, 01 Oct 2019 10:29:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/evalvacija-mentorstva-na-fakulteti-za-visokosolske-studente-na-prakticnem-usposabljanju-nepedagoska-praksa-1 ]]> Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-priprave-in-izvedbe-mentorstva-na-fakulteti-za-prakticno-usposabljanje-studentov-nepedagoska-praksa-1 Tue, 01 Oct 2019 10:14:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-priprave-in-izvedbe-mentorstva-na-fakulteti-za-prakticno-usposabljanje-studentov-nepedagoska-praksa-1 ]]> Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju http://www.inovup.si/usposabljanja/obrnjeno-ucenje-v-visokosolskem-poucevanju Tue, 01 Oct 2019 09:13:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/obrnjeno-ucenje-v-visokosolskem-poucevanju ]]> Študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzije http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije-1 Mon, 30 Sep 2019 12:34:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije-1 ]]> Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/vsi-problemi-niso-enaki-problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih Mon, 30 Sep 2019 12:25:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vsi-problemi-niso-enaki-problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih ]]> Kompetence mentorja – visokošolskega učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/kompetence-mentorja-visokosolskega-ucitelja-za-ucinkovito-vodenje-prakticnega-usposabljanja-studentov-nepedagoska-praksa-2 Mon, 30 Sep 2019 11:06:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kompetence-mentorja-visokosolskega-ucitelja-za-ucinkovito-vodenje-prakticnega-usposabljanja-studentov-nepedagoska-praksa-2 ]]> Raziskovalna etika v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovalna-etika-v-visokosolskem-izobrazevanju Mon, 16 Sep 2019 09:02:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/raziskovalna-etika-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-negospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov Mon, 16 Sep 2019 08:42:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-negospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov ]]> Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-1 Tue, 10 Sep 2019 08:57:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-1 ]]> Sodobni učni pristopi v sodelovalnih učnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/sodobni-ucni-pristopi-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih Tue, 03 Sep 2019 11:56:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/sodobni-ucni-pristopi-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih ]]> Načrtovanje, izvajanje in evalvacija študijskih programov http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-izvajanje-in-evalvacija-studijskih-programov Thu, 22 Aug 2019 08:59:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-izvajanje-in-evalvacija-studijskih-programov ]]> Internacionalizacija visokošolskega kurikuluma http://www.inovup.si/usposabljanja/internacionalizacija-visokosolskega-kurikuluma Thu, 22 Aug 2019 08:45:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/internacionalizacija-visokosolskega-kurikuluma ]]> Odnosna komunikacija I - podlaga za inovativno poučevanje na visokošolski ravni http://www.inovup.si/usposabljanja/odnosna-komunikacija-i-podlaga-za-inovativno-poucevanje-na-visokosolski-ravni Wed, 21 Aug 2019 10:07:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/odnosna-komunikacija-i-podlaga-za-inovativno-poucevanje-na-visokosolski-ravni ]]> Podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi v proces visokošolskega izobraževanja http://www.inovup.si/usposabljanja/podporne-strategije-vkljucevanja-studentov-s-posebnimi-potrebami-in-posebnimi-statusi-v-proces-visokosolskega-izobrazevanja Mon, 19 Aug 2019 15:06:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/podporne-strategije-vkljucevanja-studentov-s-posebnimi-potrebami-in-posebnimi-statusi-v-proces-visokosolskega-izobrazevanja ]]> Inovativni pristopi načrtovanja kurikuluma v visokošolskem prostoru http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativni-pristopi-nacrtovanja-kurikuluma-v-visokosolskem-prostoru Mon, 19 Aug 2019 14:39:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativni-pristopi-nacrtovanja-kurikuluma-v-visokosolskem-prostoru ]]> Inovativna in fleksibilna učna okolja v visokem šolstvu za vzpostavljanje personalizirane učne interakcije http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativna-in-fleksibilna-ucna-okolja-v-visokem-solstvu-za-vzpostavljanje-personalizirane-ucne-interakcije Mon, 19 Aug 2019 14:22:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativna-in-fleksibilna-ucna-okolja-v-visokem-solstvu-za-vzpostavljanje-personalizirane-ucne-interakcije ]]> Vključevanje študentov v preverjanje in ocenjevanje znanja http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-studentov-v-preverjanje-in-ocenjevanje-znanja Mon, 19 Aug 2019 14:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-studentov-v-preverjanje-in-ocenjevanje-znanja ]]> Načini učenja in razvojno psihološke značilnosti mladostnikov na prehodu v zgodnjo odraslost http://www.inovup.si/usposabljanja/nacini-ucenja-in-razvojno-psiholoske-znacilnosti-mladostnikov-na-prehodu-v-zgodnjo-odraslost Mon, 19 Aug 2019 13:51:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacini-ucenja-in-razvojno-psiholoske-znacilnosti-mladostnikov-na-prehodu-v-zgodnjo-odraslost ]]> Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih del in zagotavljanje profesionalne orientacije v procesu študija http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjen-proces-priprave-zakljucnih-del-in-zagotavljanje-profesionalne-orientacije-v-procesu-studija Mon, 19 Aug 2019 10:48:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjen-proces-priprave-zakljucnih-del-in-zagotavljanje-profesionalne-orientacije-v-procesu-studija ]]> Aktivne oblike dela in vključevanja študentov v učni proces http://www.inovup.si/usposabljanja/aktivne-oblike-dela-in-vkljucevanja-studentov-v-ucni-proces Mon, 19 Aug 2019 10:37:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/aktivne-oblike-dela-in-vkljucevanja-studentov-v-ucni-proces ]]> Znanstvene komunikacijske veščine za izboljšanje kakovosti poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/znanstvene-komunikacijske-vescine-za-izboljsanje-kakovosti-poucevanja Thu, 08 Aug 2019 17:02:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/znanstvene-komunikacijske-vescine-za-izboljsanje-kakovosti-poucevanja ]]> „Soba za pobeg“ kot izobraževalna metoda http://www.inovup.si/usposabljanja/soba-za-pobeg-kot-izobrazevalna-metoda Thu, 08 Aug 2019 16:58:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/soba-za-pobeg-kot-izobrazevalna-metoda ]]> Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/vplivi-sodobne-generacije-studentov-na-nacrtovanje-inovativnih-pristopov-k-visokosolskemu-izobrazevanju Wed, 07 Aug 2019 12:33:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vplivi-sodobne-generacije-studentov-na-nacrtovanje-inovativnih-pristopov-k-visokosolskemu-izobrazevanju ]]> Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študij http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-3 Wed, 07 Aug 2019 12:25:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-3 ]]> Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih-1 Fri, 02 Aug 2019 13:56:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih-1 ]]> Vpliv pojmovanj visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na prožno poučevanje http://www.inovup.si/usposabljanja/vpliv-pojmovanj-visokosolskih-uciteljev-in-visokosolskih-sodelavcev-na-prozno-poucevanje Fri, 02 Aug 2019 13:45:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vpliv-pojmovanj-visokosolskih-uciteljev-in-visokosolskih-sodelavcev-na-prozno-poucevanje ]]> Kaj spodbuja in kaj ovira visokošolske učitelje pri inoviranju poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/kaj-spodbuja-in-kaj-ovira-visokosolske-ucitelje-pri-inoviranju-poucevanja Wed, 31 Jul 2019 11:58:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kaj-spodbuja-in-kaj-ovira-visokosolske-ucitelje-pri-inoviranju-poucevanja ]]> Poučevanje za aktiven študij http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-aktiven-studij Wed, 31 Jul 2019 11:49:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-za-aktiven-studij ]]> Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-ucnih-izidov-v-visokem-solstvu-1 Wed, 31 Jul 2019 11:39:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-ucnih-izidov-v-visokem-solstvu-1 ]]> Problemsko učenje pri likovni dejavnosti na visokošolski ravni http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-pri-likovni-dejavnosti-na-visokosolski-ravni Wed, 31 Jul 2019 11:20:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-pri-likovni-dejavnosti-na-visokosolski-ravni ]]> Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/ucenje-z-raziskovanjem-v-naravoslovnem-tehnicnem-in-matematicnem-visokosolskem-izobrazevanju Wed, 31 Jul 2019 10:54:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/ucenje-z-raziskovanjem-v-naravoslovnem-tehnicnem-in-matematicnem-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenju http://www.inovup.si/usposabljanja/preverjanje-in-ocenjevanje-kot-podpora-kakovostnemu-ucenju Wed, 31 Jul 2019 10:02:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/preverjanje-in-ocenjevanje-kot-podpora-kakovostnemu-ucenju ]]> Inovativne oblike spremljanja laboratorijsko eksperimentalnega dela http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativne-oblike-spremljanja-laboratorijsko-eksperimentalnega-dela Wed, 31 Jul 2019 09:41:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativne-oblike-spremljanja-laboratorijsko-eksperimentalnega-dela ]]> Skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/skupinsko-delo-v-visokosolskem-izobrazevanju Wed, 31 Jul 2019 09:26:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/skupinsko-delo-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v visokošolskem okolju http://www.inovup.si/usposabljanja/vzpostavljanje-vkljucujoce-ucne-skupnosti-v-visokosolskem-okolju Wed, 31 Jul 2019 09:10:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vzpostavljanje-vkljucujoce-ucne-skupnosti-v-visokosolskem-okolju ]]> Krajši pregled delovanja visokošolskega sistema in pristopov poučevanja v norveški praksi (multiplikatorske izkušnje iz NTNU) http://www.inovup.si/usposabljanja/krajsi-pregled-delovanja-visokosolskega-sistema-in-pristopov-poucevanja-v-norveski-praksi-multiplikatorske-izkusnje-iz-ntnu Thu, 25 Jul 2019 09:34:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/krajsi-pregled-delovanja-visokosolskega-sistema-in-pristopov-poucevanja-v-norveski-praksi-multiplikatorske-izkusnje-iz-ntnu ]]> Multisenzorski prostor kot metoda poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/multisenzorski-prostor-kot-metoda-poucevanja Tue, 16 Jul 2019 21:20:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/multisenzorski-prostor-kot-metoda-poucevanja ]]> Digitalno poučevanje in učenje: nekaj orodij ter odprtih izobraževalnih virov http://www.inovup.si/usposabljanja/digitalno-poucevanje-in-ucenje-nekaj-orodij-ter-odprtih-izobrazevalnih-virov Tue, 16 Jul 2019 21:18:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/digitalno-poucevanje-in-ucenje-nekaj-orodij-ter-odprtih-izobrazevalnih-virov ]]> Na študenta osredinjeno poučevanje in delo s študenti v okviru oddaljenega dostopa http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjeno-poucevanje-in-delo-s-studenti-v-okviru-oddaljenega-dostopa Tue, 16 Jul 2019 21:15:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/na-studenta-osredinjeno-poucevanje-in-delo-s-studenti-v-okviru-oddaljenega-dostopa ]]> Podpora pedagoškim delavcem pri poučevanju http://www.inovup.si/usposabljanja/podpora-pedagoskim-delavcem-pri-poucevanju Tue, 16 Jul 2019 21:13:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/podpora-pedagoskim-delavcem-pri-poucevanju ]]> Poučevanje v praksi poslovnih šol http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-v-praksi-poslovnih-sol Tue, 16 Jul 2019 21:11:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/poucevanje-v-praksi-poslovnih-sol ]]> Visokošolsko poučevanje v Angliji – utrinki in refleksija multiplikatorskih izkušenj http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolsko-poucevanje-v-angliji-utrinki-in-refleksija-multiplikatorskih-izkusenj Tue, 16 Jul 2019 21:08:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolsko-poucevanje-v-angliji-utrinki-in-refleksija-multiplikatorskih-izkusenj ]]> Visokošolski pristopi poučevanja v finski praksi (multiplikatorske izkušnje iz Finske) http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolski-pristopi-poucevanja-v-finski-praksi-multiplikatorske-izkusnje-iz-finske Tue, 16 Jul 2019 21:06:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolski-pristopi-poucevanja-v-finski-praksi-multiplikatorske-izkusnje-iz-finske ]]> Transformativna znanja in poučevanje za vrednote http://www.inovup.si/usposabljanja/transformativna-znanja-in-poucevanje-za-vrednote Tue, 16 Jul 2019 21:04:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/transformativna-znanja-in-poucevanje-za-vrednote ]]> Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativni-pristopi-k-poucevanju-studentov-na-podrocju-analize-podatkov-1 Tue, 16 Jul 2019 21:00:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativni-pristopi-k-poucevanju-studentov-na-podrocju-analize-podatkov-1 ]]> Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-pedagoskih-socialno-emocionalnih-kompetenc-studentov-v-procesu-visokosolskega-izobrazevanja Thu, 13 Jun 2019 10:45:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-pedagoskih-socialno-emocionalnih-kompetenc-studentov-v-procesu-visokosolskega-izobrazevanja ]]> Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-ustvarjalnosti-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 Thu, 13 Jun 2019 10:33:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-ustvarjalnosti-v-visokosolskem-izobrazevanju-1 ]]> Kulturne razlike pri pisnem izražanju http://www.inovup.si/usposabljanja/kulturne-razlike-pri-pisnem-izrazanju Mon, 03 Jun 2019 10:29:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kulturne-razlike-pri-pisnem-izrazanju ]]> Prilagodljivost in prepoznavanje obnašanjskih vzorcev http://www.inovup.si/usposabljanja/prilagodljivost-in-prepoznavanje-obnasanjskih-vzorcev Mon, 03 Jun 2019 10:20:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prilagodljivost-in-prepoznavanje-obnasanjskih-vzorcev ]]> Samopredstavitev in kulturna identiteta http://www.inovup.si/usposabljanja/samopredstavitev-in-kulturna-identiteta Fri, 31 May 2019 14:52:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/samopredstavitev-in-kulturna-identiteta ]]> Dojemanje in spodbujanje študentske odzivnosti http://www.inovup.si/usposabljanja/dojemanje-in-spodbujanje-studentske-odzivnosti Fri, 31 May 2019 12:17:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/dojemanje-in-spodbujanje-studentske-odzivnosti ]]> Ocenjevanje in povratne informacije v večjezičnem in medkulturnem okolju http://www.inovup.si/usposabljanja/ocenjevanje-in-povratne-informacije-v-vecjezicnem-in-medkulturnem-okolju Fri, 31 May 2019 12:09:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/ocenjevanje-in-povratne-informacije-v-vecjezicnem-in-medkulturnem-okolju ]]> Predstavitve v mednarodnem akademskem okolju http://www.inovup.si/usposabljanja/predstavitve-v-mednarodnem-akademskem-okolju Fri, 31 May 2019 11:53:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/predstavitve-v-mednarodnem-akademskem-okolju ]]> Študij v medkulturnem in večjezičnem okolju; dojemanje sebe in drugih http://www.inovup.si/usposabljanja/studij-v-medkulturnem-in-vecjezicnem-okolju-dojemanje-sebe-in-drugih Fri, 31 May 2019 11:35:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/studij-v-medkulturnem-in-vecjezicnem-okolju-dojemanje-sebe-in-drugih ]]> Multiplikacijski učinki vključevanja znanstvene literature v poučevanje, sodelovanja z delodajalci in dopolnjevanja vsebine predmetov s ciljem povečati... http://www.inovup.si/usposabljanja/multiplikacijski-ucinki-vkljucevanja-znanstvene-literature-v-poucevanje-sodelovanja-z-delodajalci-in-dopolnjevanja-vsebine-predmetov-s-ciljem-povecati Wed, 15 May 2019 12:43:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/multiplikacijski-ucinki-vkljucevanja-znanstvene-literature-v-poucevanje-sodelovanja-z-delodajalci-in-dopolnjevanja-vsebine-predmetov-s-ciljem-povecati ]]> Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študij http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-2 Wed, 15 May 2019 08:31:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-2 ]]> Metode in oblike dela v visokošolskem učnem procesu http://www.inovup.si/usposabljanja/metode-in-oblike-dela-v-visokosolskem-ucnem-procesu Mon, 13 May 2019 14:55:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/metode-in-oblike-dela-v-visokosolskem-ucnem-procesu ]]> Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih Fri, 10 May 2019 10:06:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-sodelovalnih-ucnih-okoljih ]]> Od izkustvenega do raziskovalnega učenja http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja Tue, 07 May 2019 13:27:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/od-izkustvenega-do-raziskovalnega-ucenja ]]> Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov-2 Tue, 07 May 2019 13:19:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov-2 ]]> Strategije razvoja kritičnega mišljenja v visokošolskem prostor http://www.inovup.si/usposabljanja/strategije-razvoja-kriticnega-misljenja-v-visokosolskem-prostor Tue, 07 May 2019 13:12:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/strategije-razvoja-kriticnega-misljenja-v-visokosolskem-prostor ]]> Pravna in pedagoška izhodišča razvoja kritičnega mišljenja http://www.inovup.si/usposabljanja/pravna-in-pedagoska-izhodisca-razvoja-kriticnega-misljenja Tue, 07 May 2019 13:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/pravna-in-pedagoska-izhodisca-razvoja-kriticnega-misljenja ]]> Spletno poučevanje kot možnost in priložnost za zagotavljanje fleksibilnosti visokega šolstva http://www.inovup.si/usposabljanja/spletno-poucevanje-kot-moznost-in-priloznost-za-zagotavljanje-fleksibilnosti-visokega-solstva Tue, 07 May 2019 12:57:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spletno-poucevanje-kot-moznost-in-priloznost-za-zagotavljanje-fleksibilnosti-visokega-solstva ]]> Kako realizirati na študente osredinjeno učenje z oblikovanjem skupnosti raziskovanja - filozofski temelji in praksa http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-realizirati-na-studente-osredinjeno-ucenje-z-oblikovanjem-skupnosti-raziskovanja-filozofski-temelji-in-praksa Tue, 07 May 2019 11:51:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kako-realizirati-na-studente-osredinjeno-ucenje-z-oblikovanjem-skupnosti-raziskovanja-filozofski-temelji-in-praksa ]]> Teorija računalniškega mišljenja z vključevanjem razvojno psiholoških vidikov v visokošolsko izobraževanje http://www.inovup.si/usposabljanja/teorija-racunalniskega-misljenja-z-vkljucevanjem-razvojno-psiholoskih-vidikov-v-visokosolsko-izobrazevanje Tue, 07 May 2019 11:33:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/teorija-racunalniskega-misljenja-z-vkljucevanjem-razvojno-psiholoskih-vidikov-v-visokosolsko-izobrazevanje ]]> Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem procesu http://www.inovup.si/usposabljanja/razlicne-vloge-visokosolskega-ucitelja-v-izobrazevalnem-procesu Tue, 07 May 2019 11:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razlicne-vloge-visokosolskega-ucitelja-v-izobrazevalnem-procesu ]]> Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi http://www.inovup.si/usposabljanja/svetovalnica-za-studente-primer-dobre-prakse-pri-delu-s-studenti-s-posebnimi-potrebami-in-posebnimi-statusi Tue, 07 May 2019 10:51:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/svetovalnica-za-studente-primer-dobre-prakse-pri-delu-s-studenti-s-posebnimi-potrebami-in-posebnimi-statusi ]]> Študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzije http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije Tue, 07 May 2019 10:41:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/studenti-s-posebnimi-potrebami-v-procesu-inkluzije ]]> Ustvarjalnost v visokem šolstvu – se je lahko naučimo in jo preizkušamo? http://www.inovup.si/usposabljanja/ustvarjalnost-v-visokem-solstvu-se-je-lahko-naucimo-in-jo-preizkusamo Tue, 07 May 2019 10:23:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/ustvarjalnost-v-visokem-solstvu-se-je-lahko-naucimo-in-jo-preizkusamo

Creativity in higher education: can it be taught and tested?

]]>
Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-ustvarjalnosti-v-visokosolskem-izobrazevanju Tue, 07 May 2019 10:14:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/razvijanje-ustvarjalnosti-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Krajši izobraževalni moduli in njihova implementacija v študijskem procesu http://www.inovup.si/usposabljanja/krajsi-izobrazevalni-moduli-in-njihova-implementacija-v-studijskem-procesu Tue, 07 May 2019 09:57:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/krajsi-izobrazevalni-moduli-in-njihova-implementacija-v-studijskem-procesu ]]> Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja Tue, 07 May 2019 09:49:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uvajanje-aktivnega-odmora-kot-metode-za-dvig-kakovosti-ucenja-in-poucevanja ]]> Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2 http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-uveljavljenih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-2 Tue, 07 May 2019 09:40:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-uveljavljenih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-2 ]]> Projektno učenje in na nalogah osnovano učenje: načrtovanje, analiza in ovrednotenje – teorija in praksa http://www.inovup.si/usposabljanja/projektno-ucenje-in-na-nalogah-osnovano-ucenje-nacrtovanje-analiza-in-ovrednotenje-teorija-in-praksa Tue, 07 May 2019 09:28:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/projektno-ucenje-in-na-nalogah-osnovano-ucenje-nacrtovanje-analiza-in-ovrednotenje-teorija-in-praksa ]]> Sodelovalno učenje: načrtovanje, analiza in ovrednotenje – teorija in praksa http://www.inovup.si/usposabljanja/sodelovalno-ucenje-nacrtovanje-analiza-in-ovrednotenje-teorija-in-praksa Tue, 07 May 2019 08:50:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/sodelovalno-ucenje-nacrtovanje-analiza-in-ovrednotenje-teorija-in-praksa ]]> Učni pristopi in učenje skozi sodobno vizualno umetnost – teorija in praksa http://www.inovup.si/usposabljanja/ucni-pristopi-in-ucenje-skozi-sodobno-vizualno-umetnost-teorija-in-praksa Tue, 07 May 2019 08:41:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/ucni-pristopi-in-ucenje-skozi-sodobno-vizualno-umetnost-teorija-in-praksa ]]> Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/obvladovanje-stresa-in-preprecevanje-izgorelosti-v-visokosolskem-izobrazevanju Mon, 06 May 2019 12:50:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/obvladovanje-stresa-in-preprecevanje-izgorelosti-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Zavzetost pri pedagoškem delu v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzetost-pri-pedagoskem-delu-v-visokosolskem-izobrazevanju Mon, 06 May 2019 10:34:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzetost-pri-pedagoskem-delu-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2 http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-inovativnih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-2 Fri, 12 Apr 2019 10:24:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-inovativnih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-2 ]]> Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči kakovosti visokošolskega študija http://www.inovup.si/usposabljanja/uporaba-novih-ucnih-oblik-metod-pristopov-v-luci-kakovosti-visokosolskega-studija Wed, 10 Apr 2019 09:17:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/uporaba-novih-ucnih-oblik-metod-pristopov-v-luci-kakovosti-visokosolskega-studija ]]> Terensko delo kot oblika poučevanja v visokošolskem izobraževanju I http://www.inovup.si/usposabljanja/terensko-delo-kot-oblika-poucevanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-i Tue, 09 Apr 2019 13:57:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/terensko-delo-kot-oblika-poucevanja-v-visokosolskem-izobrazevanju-i ]]> Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja http://www.inovup.si/usposabljanja/izboljsevanje-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-z-vkljucevanjem-gibanja-in-priprava-ucnega-okolja Tue, 09 Apr 2019 13:37:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izboljsevanje-kakovosti-ucenja-in-poucevanja-z-vkljucevanjem-gibanja-in-priprava-ucnega-okolja ]]> Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju Tue, 09 Apr 2019 13:24:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izzivi-in-dileme-ocenjevanja-znanja-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-ucnih-izidov-v-visokem-solstvu Tue, 09 Apr 2019 12:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-ucnih-izidov-v-visokem-solstvu ]]> Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije-1 Tue, 09 Apr 2019 11:49:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije-1 ]]> Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije Tue, 09 Apr 2019 11:42:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/prozne-oblike-prakticnega-usposabljanja-studentov-na-likovno-umetniskem-podrocju-izven-maticne-institucije ]]> Izvajanje (samo)evalvacije v visokošolskem okolju s pomočjo spletnih orodij za anketiranje http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-samoevalvacije-s-pomocjo-spletnih-orodij-za-anketiranje Tue, 09 Apr 2019 11:25:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-samoevalvacije-s-pomocjo-spletnih-orodij-za-anketiranje ]]> Projektno delo v naravoslovju http://www.inovup.si/usposabljanja/projektno-delo-v-naravoslovju Tue, 09 Apr 2019 10:51:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/projektno-delo-v-naravoslovju ]]> Inovativne oblike vrednotenja znanja študentov naravoslovja I http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativne-oblike-vrednotenja-znanja-studentov-naravoslovja-i Tue, 09 Apr 2019 10:35:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/inovativne-oblike-vrednotenja-znanja-studentov-naravoslovja-i ]]> Značilnosti in posebne potrebe študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju - Uvodno usposabljanje http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-in-posebne-potrebe-studentov-s-posebnimi-potrebami-v-visokosolskem-izobrazevanju-uvodno-usposabljanje Tue, 09 Apr 2019 10:03:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-in-posebne-potrebe-studentov-s-posebnimi-potrebami-v-visokosolskem-izobrazevanju-uvodno-usposabljanje ]]> Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/evalvacija-mentorstva-na-fakulteti-za-visokosolske-studente-na-prakticnem-usposabljanju-nepedagoska-praksa Tue, 09 Apr 2019 09:35:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/evalvacija-mentorstva-na-fakulteti-za-visokosolske-studente-na-prakticnem-usposabljanju-nepedagoska-praksa ]]> Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-priprave-in-izvedbe-mentorstva-na-fakulteti-za-prakticno-usposabljanje-studentov-nepedagoska-praksa Tue, 09 Apr 2019 09:23:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/nacrtovanje-priprave-in-izvedbe-mentorstva-na-fakulteti-za-prakticno-usposabljanje-studentov-nepedagoska-praksa ]]> Kompetence mentorja – visokošolskega učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov (nepedagoška praksa) http://www.inovup.si/usposabljanja/kompetence-mentorja-visokosolskega-ucitelja-za-ucinkovito-vodenje-prakticnega-usposabljanja-studentov-nepedagoska-praksa Tue, 09 Apr 2019 08:59:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/kompetence-mentorja-visokosolskega-ucitelja-za-ucinkovito-vodenje-prakticnega-usposabljanja-studentov-nepedagoska-praksa ]]> Vplivi predhodne socializacije na potek in rezultate visokošolskega izobraževanja http://www.inovup.si/usposabljanja/vplivi-predhodne-socializacije-na-potek-in-rezultate-visokosolskega-izobrazevanja Mon, 08 Apr 2019 10:23:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vplivi-predhodne-socializacije-na-potek-in-rezultate-visokosolskega-izobrazevanja ]]> Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študij http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-1 Mon, 08 Apr 2019 10:19:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/zavzeti-ucitelji-zavzeti-studenti-spodbujanje-zavzetosti-studentov-za-studij-1 ]]> Značilnosti mladih v Sloveniji 2010 – 2020: specifikacije dela s študenti omenjenih generacij http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-mladih-v-sloveniji-2010-2020-specifikacije-dela-s-studenti-omenjenih-generacij Mon, 08 Apr 2019 10:13:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-mladih-v-sloveniji-2010-2020-specifikacije-dela-s-studenti-omenjenih-generacij ]]> Upoštevanje značilnosti mladih v procesu učenja in poučevanja: specifikacije dela s študenti generacij 2010–2020 v Sloveniji http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-mladih-v-sloveniji-2010-2020-specifikacije-dela-s-studenti-omenjenih-generacij-1 Mon, 08 Apr 2019 10:13:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/znacilnosti-mladih-v-sloveniji-2010-2020-specifikacije-dela-s-studenti-omenjenih-generacij-1 ]]> Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih Mon, 08 Apr 2019 10:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih ]]> Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih-1 Mon, 08 Apr 2019 10:05:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/priprava-in-izvedba-terenskega-dela-v-visokosolskih-programih-1 ]]> Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 1 http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-uveljavljenih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-1 Mon, 08 Apr 2019 10:01:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/izvajanje-in-razvoj-uveljavljenih-nacinov-poucevanja-na-univerzitetnem-nivoju-z-osredotocenostjo-na-naravoslovna-podrocja-1 ]]> Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizike http://www.inovup.si/usposabljanja/usposabljanje-za-razvoj-didakticno-ucinkovitega-in-varnega-laboratorijskega-in-terenskega-dela-ter-eksperimentalnih-predavanj-na-podrocju-fizike Mon, 08 Apr 2019 09:59:00 +0200 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/usposabljanje-za-razvoj-didakticno-ucinkovitega-in-varnega-laboratorijskega-in-terenskega-dela-ter-eksperimentalnih-predavanj-na-podrocju-fizike ]]> Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti http://www.inovup.si/usposabljanja/vzpostavljanje-inkluzivno-naravnane-ucne-skupnosti Wed, 27 Mar 2019 10:45:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vzpostavljanje-inkluzivno-naravnane-ucne-skupnosti ]]> Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov Wed, 27 Mar 2019 10:43:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/vkljucevanje-strokovnjakov-iz-institucij-s-podrocja-gospodarstva-v-izvedbo-naravoslovnih-studijskih-predmetov ]]> Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/spreminjanje-clovekovega-uma-razvojno-primeren-program-spodbujanja-misljenja Wed, 27 Mar 2019 10:40:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/spreminjanje-clovekovega-uma-razvojno-primeren-program-spodbujanja-misljenja

Changing the human mind: a developmentally appropriate program of enhancing thinking and reasoning in higher education

]]>
Sodobni pogledi na razvoj uma in inteligenosti: prispevek k spodbujanju prožnega učenja na visokošolski ravni http://www.inovup.si/usposabljanja/um-in-inteligentnost-integracija-razvojnih-psihometricnih-in-kognitivnih-teorij-clovekovega-uma Wed, 27 Mar 2019 10:38:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/um-in-inteligentnost-integracija-razvojnih-psihometricnih-in-kognitivnih-teorij-clovekovega-uma

Contemporary perspectives of the mind and intelligence development: contribution to enhancing flexible learning in higher education

]]>
Transkulturnost v visokošolskem izobraževanju http://www.inovup.si/usposabljanja/transkulturnost-v-visokosolskem-izobrazevanju Wed, 27 Mar 2019 10:34:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/transkulturnost-v-visokosolskem-izobrazevanju ]]> Problemsko učenje v virtualnih sodelovalnih okoljih http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-virtualnih-sodelovalnih-okoljih Wed, 27 Mar 2019 10:02:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/problemsko-ucenje-v-virtualnih-sodelovalnih-okoljih ]]> Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolsko-izobrazevanje-v-pogojih-medkulturnosti Wed, 27 Mar 2019 09:52:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/visokosolsko-izobrazevanje-v-pogojih-medkulturnosti ]]> Specifika visokošolskega pouka pri delu z velikimi in majhnimi skupinami študentov http://www.inovup.si/usposabljanja/specifika-visokosolskega-pouka-pri-delu-z-velikimi-in-majhnimi-skupinami-studentov Wed, 06 Mar 2019 10:47:00 +0100 INOVUP http://www.inovup.si/usposabljanja/specifika-visokosolskega-pouka-pri-delu-z-velikimi-in-majhnimi-skupinami-studentov ]]>