UNESCO: odprte izobraževalne prakse in viri med izbruhom COVID-19

Objavljeno:

UNESCO je skupaj s svetovnimi partnerji pripravil Smernice o odprtih izobraževalnih praksah med zaprtji šol: Uporaba odprtih izobraževalnih virov v okviru pandemije COVID-19 v skladu s priporočilom UNESCO OER. Dostop do smernic: https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/Guidance-on-Open-Educational-Practices-during-School-Closures-English-Version-V1_0.pdf

V smernicah so skozi ilustrativne primere opisani inovativni pristopi uporabe odprtih izobraževalnih praks in virov po vsem svetu v času izbruha COVID-19.