Četrti nacionalni posvet projekta INOVUP je za nami

Objavljeno:

V četrtek, 2. julija 2020, je na daljavo potekal četrti nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?. Na posvetu so bile v ospredju teme, povezane z izjemnimi okoliščinami, ki so visokošolsko izobraževanje prav zares čez noč preselile iz predavalnic v spletne prostore. Te okoliščine so sprožile iskanje inovativnih didaktičnih rešitev z uporabo sodobnih računalniško podprtih tehnologij za zagotavljanje kakovostne ravni visokošolskega učenja in poučevanja, visokošolski učitelji in sodelavci pa se poskušali v kratkem času zagotoviti izvajanje študija.

Posvet sta odprli odlični predstavitvi Jeremyja Knoxa z Univerze v Edinbourghu, ki je predstavil Manifest za digitalno poučevanje, in Petra Jandrića z Univerze v Zagrebu z razmislekom o postdigitalnem izobraževanju. Predavanji je vodil Marko Radovan. Posnetka predstavitev sta na voljo na spodnjih povezavah.

Jeremy Knox – Manifest za digitalno poučevanje
Petar Jandrič – The ‘new normal’ in Higher Education after Covid-19

Drugi sklop je potekal v obliki okrogle mize, kjer so trije didaktiki s treh slovenskih univerz; z Univerze v Ljubljani je sodelovala Jana Kalin, z Univerze v Mariboru Marija Javornik Krečič in z Univerze na Primorskem Dejan Hozjan, soočili poglede in mnenja na delo na daljavo in ga osvetlili s teoretičnega in praktičnega vidika. Okroglo mizo je moderiral Damijan Štefanc.

(kmalu na voljo) Okrogla miza – različna mnenja, pestri pogledi

Zadnji, tretji sklop posveta so bile predstavitve primerov dobrih praks uporabe tehnologije pri delu s študenti na daljavo. Devet predstavitev je vključevalo od uporabe videokonferenčnih okolij, do napredne uporabe spletnih učilnic Moodle.

Judita Peterlin z Ekonomska fakulteta UL je predstavila možnosti interaktivnih predavanj na Zoomu in izkušnje s predavanji, ki so bile namenjene managerjem v času omejitev zaradi epidemije Sars-CoV 2.

Judita Peterlin – Interaktivna predavanja na Zoomu

Predstavitev Alenke Lipovec s Pedagoške fakultete UM in Fakultete za naravoslovje in matematiko UM je se je dotikalo praktičnega usposabljanja na pedagoških programih in skupne izobraževalne točke Razlagamo.si, saj se je ravno to med delom na daljavo izkazalo kot težje izvedljivo.

Alenka Lipovec – Praktično usposabljanje na pedagoških programih in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si

Maja Cimerman Sitar, Inter-kulturo in Malgorzata Pamula-Behrens, Pedagoška univerza Krakov sta predstavili odprte izobraževalne vire, ki so lahko podpora pri delu na daljavo na primeru spletišča polski.info. Predstavljene so bile večletne izkušnje na področju razvijanja portalov za samostojno učenje.

Maja Cimerman Sitar in Małgorzata Pamula-Behrens – Odprti izobraževalni viri kot podpora pri delu na daljavo – primer polski.info

Jerneja Pavlin s Pedagoške fakultete UL je predstavila uporabo okolja eTwinning pri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih programih. Ta omogoča kot del programa Erasmus+ povezovanje, sodelovanje, pripravljanje in razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj med različnimi deležniki v mednarodnem okolju.

Jerneja Pavlin – eTwinning pri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih Programih

S Pedagoške fakultete UL je svoje izkušnje predstavil tudi Boštjan Kuzman s primerjavo tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na University College Dublin.

Boštjan Kuzman – Primerjava tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na University CollegeDublin

Urška Stanković Elesini, Naravoslovnotehniška fakulteta UL in Sanja Jedrinović, Pedagoška fakulteta UL sta opisali uporabo spletne učilnice Moodle za izvajanje sodelovalnega snovalskega razmišljanja na daljavo, kar je nova izkušnja za učitelja in študente.

Sanja Jedrinović in Urška Stanković Elesini – Sodelovalno snovalsko razmišljanje na daljavo – nova izkušnja za učitelja in študente

Možnosti uporabe Moodla je predstavila tudi Joca Zurc s Filozofske fakulteta UM na temo aktivnega samostojnega učenja v spletni učilnici pri predmetih s področja raziskovalne metodologije.

Branislav Šmitek – Fleksibilni učni itinerariji – izziv ali nadloga projektnega dela

Branislav Šmitek s Fakultete za organizacijske vede UM je predstavil fleksibilni učni itinerariji in soočil razmišljanje, ali ta predstavlja izziv ali pa je morda nadloga projektnega dela. V prispevku je bil prikazan eden izmed možnih načinov uporabe sodobne IKT v ta namen.

Andreja Špernjak – Smiselnost izvedbe pedagoške prakse na daljavo

S Fakultete za naravoslovje in matematiko UM je o smiselnosti izvedbe pedagoške prakse na daljavo razmišljala tudi Andreja Špernjak. Prestavila je prednosti in slabosti tovrstne izvedbe ter pomen povratne informacija študentov po opravljeni praksi.

Joca Zurc – Aktivno samostojno učenje v spletni učilnici Moodle pri predmetih s področja raziskovalne metodologije

V okviru posveta so nastali tudi prispevki, ki so bili objavljeni v treh slovenskih revijah s področja izobraževanja; Andragoških spoznanjih, Reviji za elementarno izobraževanje in Sodobni pedagogiki. Prispevki so objavljeni na forumu INOVUP.